Industrial Bank of Korea

Management

IBK, Đối tác tài chính của bạn vì một tương lai tốt đẹp hơn. Xin chào, Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Cách chúng tôi hỗ trợ

Các câu hỏi thông thường và tất cả các câu trả lời

bạn cần bắt đầu sử dụng Ngân hàng IBK

Remittance

Xem trước chuyển tiền

Số tiền gửi(bao gồm cả phí hoa hồng) KRW
Số tiền nhận được
Phí hoa hồng chuyển tiền phát sinh: 5.000won, phí Telegram: 8.000won

Thông tin có ích