Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Thẻ

IBK Card Mall, thực sự! Một sự lựa chọn tốt giúp nuôi dưỡng hi vọng.

Thẻ (séc) “Hello”

Thẻ séc chuyên dùng cho người nước ngoài

(Séc) The Joy of Everyday Life

Giảm giá lớn mỗi ngày và ở mọi nơi,
niềm vui của khoảnh khắc này

Séc (cá nhân) Truly! Good Global

Du khách nước ngoài! Người mua trực tiếp ở nước ngoài!
Món đồ thiết yếu để tiêu dùng thông minh