Industrial Bank of Korea

Quản lý

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Quản lý
2020 Ban giám đốc & quản lý
2020 Ban giám đốc & quản lý
Tiêu đề Tên R & R
CEO Yoon Jong-won CEO & Chủ tịch
Phó Giám đốc điều hành Kim Seong-tae Phó Tổng Giám đốc & Phó Giám đốc Điều hành Cấp cao
Kiểm toán viên Tôi đang hát  
Giám đốc bên ngoài Kim Jeong-hoon  
Lee Seung-jae  
Shin Chung-shik  
Kim Se-jik  
Phó chủ tịch điều hành cấp cao Cho Choong-hyun Trưởng nhóm Chungcheong · Tập đoàn Honam
Son Hyun-sang Trưởng nhóm quản lý rủi ro
Suh Jung-hak Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư
Choi Seok-ho Trưởng nhóm bảo vệ người tiêu dùng
Lee Sang-kuk Trưởng nhóm kênh mới
Trưởng nhóm kinh doanh thẻ tín dụng
Jern Kue-baeg Trưởng nhóm hỗ trợ quản lý
Trưởng nhóm kinh doanh ủy thác
Kam Sung-han Người đứng đầu thành phố Busan · Ulsan · Tập đoàn Kyungnam
Suh Chi-kil Trưởng nhóm chiến lược quản lý
Kim Jae-Hồng Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp
Choe Sung-jae Trưởng nhóm thị trường và kho bạc toàn cầu
Kim Young-joo Trưởng nhóm quản lý tín dụng
Yoon Wan-sik Trưởng nhóm CNTT
Lim Chan-hee Trưởng nhóm ngân hàng bán lẻ
Trưởng phòng tuân thủ Kim Yoon-kee Trưởng phòng tuân thủ