Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Quản lý

2021 Hội đồng quản trị & Ban điều hành
2021 Hội đồng quản trị & Ban điều hành
Tiêu đề Tên R&R
CEO Yoon Jong-won Chủ tịch & Giám đốc điều hành
Phó Giám đốc điều hành Kim Seong-tae Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT)
Kiểm toán viên Im Jong-sung  
Giám đốc bên ngoài Shin Chung-shik  
Kim Se-jik  
Kim Jeong-hoon  
Chung So-min  
Phó chủ tịch điều hành Jern Kue-baeg Trưởng nhóm Hỗ trợ Doanh nghiệp
Kam Sung-han Giám đốc Nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
Người đứng đầu Tập đoàn Busan & Ulsan & Kyungnam
Suh Chi-kil Trưởng nhóm Chiến lược Kinh doanh
Kim Jae-hong Giám đốc Nhóm Ngân hàng Bán lẻ & Kinh doanh Thẻ
Choe Sung-jae Trưởng nhóm Thị trường vốn & Toàn cầu
Kim Young-joo Trưởng nhóm quản lý tín dụng
Yoon Wan-sik Trưởng nhóm CNTT
Giám đốc Chungcheong & Honam Group
Lim Chan-hee Trưởng nhóm quản lý tài sản
Cho Bong-hyun Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế IBK
Kim Hyung-il Trưởng nhóm tài trợ đổi mới
Giám đốc Nhóm Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư
Chang Min-young Trưởng nhóm quản lý rủi ro
Park Ju-yong Giám đốc Ngân hàng IBK Indonesia
Jeon Byeong-seong Trưởng nhóm kỹ thuật số
Kim Eun-hee Trưởng nhóm bảo vệ người tiêu dùng
Giám đốc Tuân thủ Kim Yoon-kee Giám đốc Tuân thủ