Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Quản lý

2020 Ban giám đốc & quản lý
2020 Ban giám đốc & quản lý
Tiêu đề Tên R & R
CEO Yoon Jong-won Chủ tịch & Giám đốc điều hành
Phó Giám đốc điều hành Kim Seong-tae Phó Giám đốc điều hành & Phó Giám đốc điều hành (Thành viên Hội đồng quản trị)
Kiểm toán viên Tôi đang hát  
Giám đốc bên ngoài Kim Jeong-hoon  
Lee Seung-jae  
Shin Chung-shik  
Kim Se-jik  
Phó chủ tịch điều hành Suh Jung-hak Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư
Choi Seok-ho Trưởng nhóm bảo vệ người tiêu dùng
Lee Sang-kuk Trưởng nhóm kỹ thuật số
Jern Kue-baeg Trưởng nhóm hỗ trợ quản lý
Kam Sung-han Trưởng nhóm ngân hàng doanh nghiệp
Người đứng đầu thành phố Busan · Ulsan · Tập đoàn Kyungnam
Suh Chi-kil Trưởng nhóm hỗ trợ quản lý
Trưởng nhóm kinh doanh ủy thác
Kam Sung-han Người đứng đầu thành phố Busan · Ulsan · Tập đoàn Kyungnam
Suh Chi-kil Trưởng nhóm hỗ trợ doanh nghiệp
Kim Jae-Hồng Trưởng nhóm kinh doanh thẻ & ngân hàng bán lẻ
Choe Sung-jae Trưởng nhóm thị trường vốn và toàn cầu
Kim Young-joo Trưởng nhóm quản lý tín dụng
Yoon Wan-sik Trưởng nhóm CNTT
Trưởng nhóm Chungcheong · Tập đoàn Honam
Lim Chan-hee Trưởng nhóm quản lý tài sản
Cho Bong-hyun Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế IBK
Kim Hyung-il Trưởng nhóm tài chính sáng tạo
Chang Min-young Trưởng nhóm quản lý rủi ro
Trưởng phòng tuân thủ Kim Yoon-kee Trưởng phòng tuân thủ