Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuyển tiền di động

Thông tin dịch vụ.
Khách hàng đã hoàn tất đăng ký "VM Mobile Banking" sau khi tham gia "Internet Banking" có thể chuyển tiền chuyển đến trong và ngoài nước qua điện thoại di động với chương trình chuyên dụng (VM: Virtual Machine) theo thông tin chuyển tiền được cung cấp trước tại cửa sổ ngân hàng Dịch vụ chuyển tiền nước ngoài IBK Mobile Tổng quan về dịch vụ chuyển tiền
  • Loại chuyển tiền: chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền trong nước (TR)
  • Mục tiêu: Cá nhân (doanh nghiệp cá nhân), người nước ngoài
  • Tỷ giá hối đoái ưa thích (chiết khấu 30% trên biên độ giao dịch)
  • Giảm 30% phí chuyển tiền
Giới hạn chuyển tiền cho mỗi giao dịch
Mục giao dịch Giới hạn chuyển tiền
(Giới hạn chuyển tối thiểu: US $ 100 trở lên)
Chứng từ không thanh toán 50.000 đô la Mỹ trở xuống mỗi năm
Chi phí người nước ngoài (sinh viên quốc tế) Ít hơn 100.000 đô la Mỹ mỗi năm
Thù lao cho người lao động nước ngoài 50.000 đô la Mỹ trở xuống mỗi năm
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước Không giới hạn
  • Ngân hàng Internet và thuê bao di động VM (đăng ký)
  • Mẫu đơn đăng ký dịch vụ chuyển tiền nước ngoài và nhận các điều khoản sau khi ngân hàng ngoại hối được chỉ định
Cách sử dụng dịch vụ
Giờ sử dụng Tiêu chuẩn gia công
Giờ ngân hàng (Hiện tại: 09:00 ~ 16:00) Trong giờ làm việc
Ngoài giờ ngân hàng (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ ngân hàng) Trong giờ làm việc tiếp theo
Cán bộ tuân thủ đã thông qua nghị án

2023-5678 (2023.11.28)

Ngày hết hạn: 2023.11.28 - 2024.11.27


Phòng ngừa

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng truy cập Chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng IBK (1566-2566)