Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiền gửi

 
   
Thông tin sản phẩm.
Loại tài khoản ngân hàng gửi tiền và rút tiền với nhiều lợi ích đặc quyền về miễn trừ phí và tỉ giá ưu đãi.
Nhiều lợi ích như miễn trừ phí và tỉ giá ưu đãi với từ 2 giao dịch ngân hàng trở lên (chuyển lương, chuyển khoản trực tiếp, thẻ tín dụng…)
Các cá nhân với tên thật (trừ các doanh nghiệp cá nhân, 1 tài khoản/người)
Tiết kiệm với việc rút và gửi tiền không hạn chế
Không giới hạn
Không giới hạn
 
 • ① Miễn trừ phí: phí ATM của IBK, phí rút tiền từ ATM của ngân hàng khác, phí cấp lại sổ ngân hàng, phí phát hành bổ sung thẻ séc
 • ② Tỉ giá ưu đãi: Tỉ lệ ưu đãi 70% đổi ngoại tệ
Đủ điều kiện
Lưu ý
 • Trong trường hợp nội dung của sản phẩm bị thay đổi hoặc đìnhchỉ do hoàn cảnh của ngân hàng, các vấn đề liên quan như nguyên nhân và nội dung thay đổi hoặc bị đình chỉ sẽ được đăng một tháng trước ngày thực hiện (hoặc ngày đình chỉ) tại chi nhánh ngân hàng hoặc trên trang web của ngân hàng trong một tháng. Đối với các thay đổi về lợi ích ưu đãi, nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực đối với các khách hàng đăng ký sau ngày thay đổi.
 • Khoản tiền gửi này được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc theo Luật Bảo hộ người gửi tiền, nhưng giới hạn bảo hiểm cho mỗi người về tổng tiền gốc và lãi cố định tất cả tài sản tài chính của người đó trong ngân hàng này “tối đa là 50 triệu won”, và bất kỳ số tiền dư nào vượt ngoài 50 triệu won sẽ không được bảo hiểm.
 • Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng hoặc Trung tâm Khách hàng IBK (1588-2566).
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết tại tổ chức giải quyết tranh chấp của IBK, hoặc đăng ký hòa giải tranh chấp qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp tài chính…
  (Dịch vụ Giám sát tài chính: 1332 không có mã vùng, IBK: 080-800-0119)
 • IBK does not accept money, valuables or entertainment. Please report any violation of ethical management or improvement that is needed.
  (Financial Supervisory Service: 1332 without area code, IBK: 080-800-0119)
 • IBK không chấp nhận tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết.

  SĐT: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr

   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật thông qua:
2019-0703 (2019.02.20)
Ngày hết hạn:
2019.02.20 - 2020.02.13
2019.02.20 Tiêu chuẩn hiện hành