Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Dịch vụ ngân hàng

Tele-banking là gì?
Dịch vụ này cung cấp các dịch vụ ngân hàng nói chung bao gồm kiểm tra thông tin các tài khoản khác nhau, chuyển khoản tiền, báo cáo tổn thất và yêu cầu nói chung thông qua một cuộc điện thoại mà không cần đến tận chi nhánh địa phương.
 • Số điện thoại toàn quốc là 1566-2566, 1588-2588 và 82-31-888-8000 dành cho các cuộc gọi từ nước ngoài
 • Không mất chi phí bổ sung cho các cuộc gọi ARS trên toàn quốc ngoại trừ 39won/phút, giá cuộc gọi nội hạt
Các bước đăng ký
 • 1566-2566 và 1588-2588 dành cho cuộc gọi trong nước
 • 82-31-888-8000 dành cho cuộc gọi từ nước ngoài
 • Các khách hàng cá nhân (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp cá nhân)
  • Đăng ký dịch vụ internet banking tại chi nhánh IBK địa phương.
  • Đăng ký phát hành thẻ bí mật.
 • Các khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cả các tập đoàn và cơ quan)
  • Đăng ký tại chi nhánh IBK địa phương với chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận xác nhận tên thật, con dấu doanh nghiệp hoặc con dấu ngân hàng
  • Một đại biểu phải mang giấy ủy quyền và chứng nhận con dấu của doanh nghiệp
Các bước sử dụng dịch vụ chuyển tiền
 1. 1 Bước Bước 01. 1566-2566, 1588-2588
 2. 2 Bước Bước 02. Nhập mã dịch vụ (211)
 3. 3 Bước Bước 03. Số đăng ký cá nhân (số đăng ký doanh nghiệp), kết thúc bằng nút #
 4. 4 Bước Bước 04. Mật khẩu Tele-banking 6 chữ số
 1. 5 Bước Bước 05. Nhập số tài khoản cho tài khoản rút tiền
  (NẾU không biết số tài khoản, ấn nút # để nghe số tài khoản và ấn mã ngắn theo hướng dẫn)
 2. 6 Bước Bước 06. Mật khẩu cho tài khoản rút tiền
 3. 7 Bước Bước 07. Số thẻ bí mật hoặc số OTP, kết thúc bằng nút #
 4. 8 Bước Bước 08. Nhập mã ngân hàng cho ngân hàng tiền gửi (# cho IBK)
 1. 9 Bước Bước 09. Tài khoản ngân hàng tiền gửi, kết thúc bằng nút #
 2. 10 Bước Bước 10. Ấn số tiền chuyển khoản, kết thúc bằng nút # -> ấn * thay cho 10.000won (nghĩa là để chuyển khoản 5 triệu won -> ấn 500, kết thúc với *)
 3. 11 Bước Bước 11. Nhập số di động, kết thúc bằng nút # -> Để thông báo cho khách hàng, trong trường hợp chuyển khoản thất bại
Các bước đăng ký mật khẩu tele-banking
 1. 1 Bước Bước 01. 1566-2566, 1588-2588
 2. 2 Bước Bước 02. Nhập mã dịch vụ (911)
 3. 3 Bước Bước 03. Đăng ký mật khẩu tele-banking
 4. 4 Bước Bước 04. Số đăng ký cá nhân (số đăng ký doanh nghiệp), kết thúc bằng nút #
 1. 5 Bước Bước 05. Nhập số tham chiếu tele-banking (10 chữ số), kết thúc bằng nút #
 2. 6 Bước Bước 06. Ấn mật khẩu tele-banking gồm 6 chữ số, kết thúc bằng nút #
 3. 7 Bước Bước 07. Kết thúc giao dịch
 4. 8 Bước Bước 08. Nếu đúng, ấn nút #
Thời gian hoạt động
 • Để kiểm tra số dư, chuyển tiền và báo cáo lỗ: 24/7, quanh năm
 • Các dịch vụ khác: 07:00 ~ 23:00
 • Trong giờ làm việc của Viện Thanh toán bù trừ & Viễn thông tài chính Hàn Quốc (23:00~24:00), chuyển tiền tới các ngân hàng khác bị hạn chế. Đối với việc chuyển tiền sang các ngân hàng không hoạt động 24 giờ, việc xác nhận tài liệu gốc có thể được xử lý thông qua việc chèn mã vạch 2 chiều và số xác nhận để giảm chuyển khoản theo giờ làm việc của các ngân hàng.
 • Trong thời gian bảo trì hệ thống (00:00~00:30), mọi dịch vụ đều bị ngừng và một số giờ dịch vụ có thể thay đổi tùy theo điều kiện dịch vụ.
Thảo luận thông qua nhân viên giám sát

2020-4669(2020.11.13)

Ngày hết hạn: 2020.11.13 - 2021.11.13


Đề phòng

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng ghé thăm chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ Trung tâm Khách hàng IBK (1566-2566)

 • Nếu phản đối giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết từ Tổ chức xử lý tranh chấp của Ngân hàng Công nghiệp IBK hoặc đăng ký hòa giải xung đột thông qua Hội đồng Giải quyết tranh chấp tài chính.
  (Dịch vụ giám sát tài chính: 1332 không có mã vùng, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc IBK: 080-800-0119)
 • Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc IBK không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ hay chiêu đãi nào, và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết, vui lòng gọi cho số (+82-02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr)