Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tổ chức hỗ trợ của người nước ngoài

☎1577-1366 Hỗ trợ khẩn cấp và thông tin sinh hoạt cho các gia đình đa văn hóa và phụ nữ nhập cư. Dịch vụ có sẵn trong 13 ngôn ngữ.

Thông tin về Đường dây trợ giúp Danuri.
 • Đường dây trợ giúp Danuri cung cấp thông tin về cuộc sống của Hàn Quốc, tư vấn khủng hoảng, hỗ trợ khẩn cấp, phiên dịch và dịch vụ viễn thông 3 bên cho các gia đình đa văn hóa và phụ nữ nhập cư ở Hàn Quốc.
 • Những người cần dịch vụ tư vấn có thể thuận tiện nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của họ với các cố vấn phụ nữ nhập cư chuyên nghiệp nói 13 ngôn ngữ *.
 • Cung cấp tư vấn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tagalog (tiếng Philipin), tiếng Khmer (tiếng Campuchia), tiếng Mông Cổ, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Uzbek và tiếng Nepal.
 • Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Tagalog (Philippines), Khmer (Campuchia), Mông Cổ, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Uzbekistan và Nepal.
 • Thông qua trung tâm cuộc gọi, các gia đình đa văn hóa được cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau như phiên dịch và dịch thuật. Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc tịch và lưu trú tại Hàn Quốc, thông tin tòa án và quản lý khủng hoảng. Đặc biệt, phụ nữ nhập cư cần được bảo vệ hoặc tư vấn khẩn cấp do bạo lực gia đình, bạo lực tình dục hoặc mại dâm có thể truy cập các dịch vụ này 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm.
 • Tư vấn được thực hiện với sự hợp tác của các cơ quan liên quan như Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa trên toàn quốc, trung tâm tư vấn bạo lực gia đình, Trung tâm tư vấn bạo lực tình dục, Cơ sở bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ quan cảnh sát, luật sư, Nhóm phúc lợi nhóm phụ nữ và các trung tâm hỗ trợ một cửa trong phạm vi bệnh viện trên toàn quốc.
 • Tất cả các buổi tư vấn đều được bảo mật; danh tính của người gọi không được tiết lộ (trừ trường hợp liên lạc của bên thứ ba).
Hoạt động của Đường dây trợ giúp Danuri
 • Tư vấn qua điện thoại được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm cho phụ nữ nhập cư đang bị bạo lực gia đình
 • Hoạt động của các cơ sở tị nạn khẩn cấp (bao gồm trẻ em)
 • Kết nối với các cơ sở bảo vệ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình, bạo lực tình dục và / hoặc mại dâm
 • Làm việc liên quan đến các dịch vụ y tế, pháp lý, công tố viên và cảnh sát
 • Dịch vụ tư vấn tại chỗ ở Seoul và các thành phố khác
 • Cung cấp thông tin tích hợp về cuộc sống ở Hàn Quốc cho các gia đình đa văn hóa · người nhập cư
 • Thông tin về các giai đoạn của cuộc sống
 • Dịch vụ phiên dịch của bên thứ ba cho người nhập cư và gia đình đa văn hóa gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Hàn (đồn cảnh sát, cấp cứu, bệnh viện, trung tâm cư trú, cơ quan giáo dục, ngân hàng)
 • Hỗ trợ giao tiếp trong gia đình
Sáu trung tâm tư vấn khu vực và nhà tạm trú

Thông tin này cũng có sẵn tại www.liveinkorea.kr , trang web cổng thông tin hỗ trợ gia đình đa văn hóa Danuri. Xin lưu ý rằng thông tin là hiện tại kể từ tháng 4 năm 2018; Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Sao chép thông tin này, một phần hoặc toàn bộ, đều bị cấm.