Industrial Bank of Korea

Ban Giám đốc

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Ban Giám đốc
Ban giám đốc
Họ tên Ngày sinh Chức vụ Tình trạng đăng ký Tình trạng thời gian làm việc Công việc chính Thời gian làm việc Ngày hết nhiệm kỳ
Yoon Jong Won Ngày sinh: Tháng 12 năm 1960 Chức vụ: Chủ tịch & CEO Tình trạng đăng ký Đã đăng ký Tình trạng thời gian làm việc Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường THPT Inchang
 • Đại học Quốc gia Seoul (Cử nhân Kinh tế học)
 • Đại học Quốc gia Seoul (Thạc sĩ Hành chính công)
 • Đại học California, Los Angeles (Tiến sĩ Kinh tế học)
 • Thư ký cấp cao của Chủ tịch về các vấn đề kinh tế (Tháng 6 năm 2018 ~ tháng 6 năm 2019)
 • Đại sứ & Đại diện thường trực của ROK đối với OECD(Tháng 10 năm 2015 ~ tháng 6 năm 2018)
 • Giám đốc điều hành IMF (Tháng 11 năm 2012 ~ tháng 11 năm 2014)
 • Thư ký của chủ tịch về các vấn đề kinh tế và tài chính, Văn phòng Chủ tịch (tháng 9 năm 2011 ~ tháng 10 năm 2012)
 • Tổng cục trưởng Cục chính sách kinh tế, Bộ chiến lược và Tài chính (tháng 02 năm 2009 ~ tháng 9 năm 2011)
 • Vượt qua kỳ thi công chức hành chính cấp cao (1983)
Thời gian làm việc 03/01/2020 Ngày hết nhiệm kỳ 02/01/2023
Tôi là Sanghyun Ngày sinh: 03 tháng 5 năm 1960 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc & Phó Giám đốc Điều hành Cấp cao Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian : Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Seodaejeon
 • Đại học Quốc gia Chungnam (Cử nhân Quản trị Kinh doanh)
 • CEO của ngân hàng tiết kiệm IBK (2016/07 ~ 2017,01)
 • Trưởng phòng Hỗ trợ Quản lý (2014,01 ~ 2016,07)
 • CFO, Trưởng phòng Chiến lược Quản lý (2013,07 ~ 2014,01)
 • Trưởng phòng kinh doanh khu vực Chungcheong (2013,01 ~ 2013,07)
Thời gian phục vụ: ngày 21 tháng 1 năm 2014-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 20 tháng 1 năm 2020
Im Jong Sung Ngày sinh: 14 tháng 1 năm 1960 Chức vụ: Kiểm toán viên Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian : Toàn thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học thương mại Mokpo
 • Đại học quốc gia Seoul, tốt nghiệp
 • Trường hành chính công Đại học Birmingham, tốt nghiệp
 • Trường Kinh doanh Trưởng phòng Kế hoạch & Điều phối, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc (2016)
 • Tổng giám đốc kế hoạch và điều phối, dịch vụ mua sắm công (2015)
 • Trưởng phòng Dịch vụ mua sắm công của Seoul Reginal (2014)
 • Trưởng phòng chính sách hải quan của cơ quan thuế và hải quan, Bộ chiến lược và tài chính (2010)
Thời gian phục vụ: ngày 26 tháng 2 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 25 tháng 2 năm 2021
Kim Jeong Hoon Ngày sinh: 24 tháng 6 năm 1958 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Myoungji
 • Đại học Seoul, khoa hành chính
 • Thạc sĩ hành chính công, Đại học Yonsei
 • Giáo sư phụ trợ tại Đại học Dankook
 • Kiểm toán viên Học viện Ngân hàng Hàn Quốc (2014)
 • Trưởng phòng học tập trong lớp của Học viện Ngân hàng Hàn Quốc (2012)
Thời gian phục vụ: ngày 13 tháng 2 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 12 tháng 2 năm 2021
Lee Seung Jae Ngày sinh: 29 tháng 8 năm 1953 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Gwangju Jeil
 • Đại học Luật Hàn Quốc
 • Chủ tịch Giáo dục Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (Hiện tại)
 • Giám đốc bên ngoài của Samsung Electro-Mechanicalics (2009)
 • Cảnh sát trưởng Hàn Quốc (2004)
Thời gian phục vụ: ngày 26 tháng 3 năm 2018-nay Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 25 tháng 3 năm 2021
Shin Chung Shik Ngày sinh: 25 tháng 8 năm 1955 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Yongsan
 • Khoa Lịch sử Đại học Hàn Quốc
 • Cố vấn của Yeil Accounting Corp (hiện tại)
 • Cố vấn của NH Investment & Securities (2015)
 • Chủ tịch & Giám đốc điều hành của NH Bank (2012)
 • Phó chủ tịch điều hành của NH Bank (2011)
Thời gian phục vụ: ngày 27 tháng 3 năm 2019 Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 26 tháng 3 năm 2022
Kim Se Jik Ngày sinh: 25 tháng 1 năm 1960 Chức vụ: Giám đốc đối ngoại (Thành viên) Tình trạng là Cán bộ đã đăng ký : Đã đăng ký Tình trạng là nhân viên toàn thời gian: Bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính:
 • Trường trung học Soongmoon
 • Đại học Quốc gia Seoul, Khoa Kinh tế
 • Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Kinh tế, Thạc sĩ
 • Đại học Chicago, Trường đại học Kinh tế, PH.D.
 • Giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, Khoa Kinh tế (Hiện tại)
 • Thành viên Hội đồng Đánh giá Phát triển Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (2014)
Thời gian phục vụ: ngày 27 tháng 3 năm 2019 Ngày hết hạn của điều khoản: ngày 26 tháng 3 năm 2022