Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ban Giám đốc

qqq!Ban giám đốc
Tên Ngày sinh Vị trí Tình trạng đăng ký Tình trạng toàn thời gian bán thời gian Kinh nghiệm làm việc chính Thời hạn làm việc Ngày hết thời hạn
Kim
Sung-tae
1962.6.27 Chủ tịch Đã đăng ký Toàn thời gian
 • Trường trung học thương mại Daejeon
 • Đại học Quốc gia Chungnam (Quản trị kinh doanh BA)
 • Trường Kinh tế Helsinki, Phần Lan
  (Quản trị kinh doanh MA)
 • Phó Giám đốc điều hành của Ngân hàng IBK (2020)
 • CEO, IBK Capital(2019)
 • CFO & Senior EVP, Trưởng nhóm chiến lược quản lý (2017)
 • Trưởng nhóm bảo vệ người tiêu dùng (2016)
 • Giám đốc trụ sở khu vực Gyeong-Dong (2015)
 • Người đứng đầu thành phố Busan · Trụ sở khu vực Ulsan (2014)
2023.1.3 2026.1.2
Kim
Hyung-il
1964.7.5 Giám đốc điều hành Đã đăng ký Toàn thời gian
 • Trường THPT Yushin
 • Cử nhân Kinh tế quốc tế, Đại học Quốc gia Seoul
 • Thạc sĩ Kỹ thuật tài chính, KAIST
 • Trưởng Nhóm Hỗ trợ quản lý IBK (2021)
 • Trưởng Nhóm Tài chính sáng tạo IBK (2020)
 • Trưởng Bộ phận Kinh doanh toàn cầu IBK (tương đương với Giám đốc điều hành) (2020)
 • Trưởng Bộ phận kiểm tra IBK (tương đương với Giám đốc điều hành) (2019)
2023.3.21 2026.3.20
Jung
Jae-ho
1965.10.22 Kiểm toán viên Đã đăng ký Toàn thời gian
 • Trường trung học Daegu Dalseong
 • Đại học Hàn Quốc (B.A. Hành chính công)
 • Thư ký điều hành của Ủy ban Chính sách Quốc gia (2018)
 • Cố vấn đặc biệt cho Ủy ban của Tổng thống về Hợp tác Kinh tế phía Bắc (2017)
 • Đại biểu Quốc hội khóa 20 (Đảng Dân chủ) (2016)
 • Thư ký cao cấp của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề dân sự (2007)
 • Thư ký cho Chủ tịch về Sự thống nhất Xã hội (2006)
2021.3.8 2024.3.7
Kim
Jeong-hoon
1958.6.24 Giám đốc không điều hành Đã đăng ký Bán thời gian
 • Trường THPT Myongji
 • Cử nhân Hành chính công, Đại học Seoul
 • Thạc sĩ Hành chính công, Đại học Yonsei
 • Giáo sư liên kết về Quản lý chính sách, Đại học Dankook
 • Giám đốc không điều hành, IBK (02.2018~02.2021)
 • Giám đốc Kiểm toán, Viện Ngân hàng Hàn Quốc (2014)
2021.4.8 2024.4.7
Chung
So-min
1971.10.12 Giám đốc không điều hành Đã đăng ký Bán thời gian
 • Trường Trung học Ngoại ngữ Daeil
 • Đại học Quốc gia Seoul (Luật Tư nhân B.A.)
 • Trường Luật Stanford (LL.M.)
 • Đại học Quốc gia Seoul (Ph.D Luật)
 • Thành viên của Ban Đánh giá Phát triển Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (Hiện tại)
 • Giáo sư tại Khoa Luật Đại học Hanyang (Hiện tại)
 • Thành viên của Hội đồng Phiên dịch theo luật định trong Bộ Pháp chế Chính phủ (2015)
 • Giáo sư tại Đại học Luật, Đại học Nghiên cứu nước ngoài HanKuk (2007)
2021.4.8 2024.4.7
Lee
Kun-kyong
1971.10.12 Giám đốc không điều hành Đã đăng ký Bán thời gian
 • Trường THPT Thương mại Gyeonggi
 • Cử nhân Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul
 • Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Williams
 • Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Sogang
 • CEO của Đầu tư Aladdin
 • Giám đốc không điều hành của SGI (2020)
 • Phó Thống đốc Kinh tế của Jeonnam (2005)
 • Thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Hàn Quốc (2002)
2023.3.28 2026.3.27
Chun
Hyun-bae
1968.10.20 Giám đốc không điều hành Đã đăng ký Bán thời gian
 • Trường THPT Kyungbok
 • Cử nhân Kinh tế quốc tế, Đại học Quốc gia Seoul
 • Thạc sĩ Kinh tế quốc tế, Đại học Quốc gia Seoul
 • Tiến sĩ Kinh tế, Đại học New York
 • Thành viên Tiểu ban Kinh tế sáng tạo, Hội đồng Tư vấn kinh tế Quốc gia
 • Thành viên Dịch vụ Tư vấn & Thu hồi tín dụng
 • Giáo sư Kinh tế, Đại học Sogang
2023.3.28 2026.3.27