Industrial Bank of Korea

Management

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार सुन्दर भविष्यको लागि। नमस्ते तपाईलाई के सहयोग गरौं?
हामी कसरी मद्दत गर्छौं

सामान्य प्रश्न र जवाफहरु

तपाईले IBK बैंकको सेवा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।

Remittance

रेमिटेन्सको पूर्वावलोकन गर्नुहोस्

भुक्तानी रकम(सेवा शुल्क सहित) KRW
प्राप्त रकम
रेमिट्यान्स सेवा शुल्क : 5,000 KRW, टेलिग्राम शुल्क: 8,000 KRW

उपयोगी जानकारी