Industrial Bank of Korea

FDI ONEPASS

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।
FDI ONEPASS

आईबीके एफडीआई ONEPASS मा स्वागत छ।
कृपया भाषा चयन गर्नुहोस् (अंग्रेजी / कोरियाली) र सही सल्लाह सल्लाहको लागि एफडीआई प्रकारहरू।

स्टक, आदि वा लगानी ढाँचाको माध्यमबाट विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) मा परामर्शको लागि आवेदन
लामो प्रत्यक्ष ऋण ढाँचाबाट विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) मा परामर्शको लागि आवेदन