Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।
रेमिटेन्सको पूर्वावलोकन गर्नुहोस्
भुक्तानी रकम(सेवा शुल्क सहित) KRW
प्राप्त रकम
रेमिट्यान्स सेवा शुल्क : 5,000 KRW, टेलिग्राम शुल्क: 8,000 KRW