Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

संगठन / व्यवस्थापन

अध्यक्ष र सीईओ
 • मुख्य अनुपालन अधिकारी
  • कानूनी र अनुपालन विभाग
  • Anti Money Money Laundering Dept.
  • अडिटर
  • अडिट र परीक्षा विभाग
 • कर्पोरेट डिभिजन
   • कर्पोरेट बैंकिंग समूह
   • कर्पोरेट बैंकिंग विभाग
   • स्टार्टअप डिपार्टमेन्ट
   • अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय विभाग
   • सेवानिवृत्ति निवृत्तिभरण विभाग
   • कर्पोरेट सेवा र परामर्श विभाग
   • कर्पोरेट र लगानी बैंकिंग समूह
   • टेक्नोलोजी वित्त विभाग
   • लगानी बैंकिंग विभाग
   • परियोजना वित्त विभाग
   • कर्पोरेट र लगानी बैंकिंग विभाग संस्थागत बैंकिंग विभाग
 • खुद्रा डिभिजन
   • रिटेल बैंकिंग समूह
   • खुद्रा मार्केटिंग विभाग
   • खुद्रा उत्पाद विभाग
   • खुद्रा anण विभाग
   • धन व्यवस्थापन विभाग
   • क्रेडिट कार्ड व्यवसाय समूह
   • क्रेडिट कार्ड व्यवसाय विभाग
   • क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग विभाग
   • ट्रस्ट व्यापार समूह
   • ट्रस्ट विभाग
   • कस्टडी विभाग
   • डिजिटल समूह
   • डिजिटल इनोवेशन डिभिजन डिजिटल योजना विभाग बड़ा डाटा सेंटर इनोवेशन आर एंड डी केन्द्र
   • कर्पोरेट डिजिटल च्यानल विभाग
   • रिटेल डिजिटल चैनल विभाग
   • IBK सम्पर्क केन्द्र
   • ग्लोबल मार्केट्स र ट्रेजरी समूह
   • ट्रेजरी विभाग
   • ट्रेडिंग विभाग
   • ग्लोबल व्यवसाय विभाग
   • बुसान · उलसन · क्युंगनाम समूह
   • चुंगचेong · होनम समूह
   • उपभोक्ता संरक्षण समूह
   • वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण विभाग
   • उपभोक्ता समर्थन विभाग
 • डिप्टी सीईओ र बोर्डको सदस्य
   • मुख्य जानकारी
    सुरक्षा अधिकारी आईटी सुरक्षा विभाग
   • सचिवालय
   • व्यवस्थापन रणनीति समूह
   • रणनीति योजना विभाग
   • वित्तीय व्यवस्थापन विभाग
   • शाखा व्यवस्थापन विभाग
   • सार्वजनिक सम्बन्ध विभाग
   • साझा खुशी विभाग
   • क्रेडिट व्यवस्थापन समूह
   • Planningण योजना विभाग
   • क्रेडिट अनुमोदन विभाग
   • एनपीएल व्यवस्थापन विभाग
   • कर्पोरेट पुनर्गठन विभाग
   • निजी इक्विटी विभाग
   • व्यवस्थापन समर्थन समूह
   • मानव संसाधन विभाग
   • मानव संसाधन विकास विभाग
   • कर्मचारी खुशी विभाग
   • सामान्य प्रशासन विभाग
   • प्रक्रिया नवीनता विभाग
   • सुरक्षा विभाग
   • IT समूह
   • आईटी योजना विभाग
   • आईटी प्रबन्धन जानकारी विभाग
   • वित्तीय सेवा विकास को आईटी विभाग
   • आईटी च्यानल विभाग
   • जोखिम व्यवस्थापन समूह
   • जोखिम व्यवस्थापन विभाग
   • जोखिम समीक्षा विभाग
१ Grou समूह
२ मुख्यालय
१ अनुसन्धान संस्थान
En केन्द्रहरू
Art 53 विभागहरू
(मे २,, २०२० सम्म)