Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

IR सम्पर्क

  • ठेगाना: आईआर टीम, फ्ल। 12, सानो र मध्यम उद्योग बैंक, 79 इलजीरो, जंग-गु, सियोल
  • संपर्क: 02-729-6114, 7114
  • फैक्स: 0505-075-0890