Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

स्मार्ट बैंकिङ सेवाहरु कसरी प्रयोग गर्ने

 
     
आईबीके एक बैंकिंग ग्लोबल एपमा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने
 • IBK ONE बैंकिंग ग्लोबल सुरु गर्नुहोस् र सर्टिफिकेट सेन्टर चयन गर्नुहोस्
 • सर्टिफिकेट मुद्दा / रि-मुद्दा चयन गर्नुहोस्
 • प्रमाणपत्र नीति पढ्नुहोस् र अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
 • निवासी दर्ता नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् (विदेशी दर्ता नम्बर) र खाता पासवर्ड र त्यसपछि अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
 • एक प्रमाणिकरण कोड बटन पठाउनुहोस् र एसएमएस मार्फत प्राप्त कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्
 • आवश्यक रूपमा आवश्यक रूपमा ओटीपी नम्बर वा गुप्त कार्ड नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
 • मोबाइल फोन नम्बर र ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
 • प्रमाणपत्र पासवर्ड प्रविष्टि गर्नुहोस् र त्यसपछि पूर्ण बटन क्लिक गर्नुहोस्
  (आठ वा धेरै अक्षरहरु र संख्याहरु को संयोजन)
 • सर्टिफिकेट जारी भयो
आईएफके एक बैंकिंग ग्लोबल एपमा मात्र KFTC (कोरिया वित्तीय दूरसंचार र सफ्टिङ इन्स्टीट्यूट) को प्रमाण पत्र जारी गर्न सकिन्छ। जब एक आई.बी.के. एक बैंकिंग ग्लोबल एप मा एक प्रमाण पत्र पुन: दर्ता गरिन्छ। पीसीमा प्रमाणपत्र अवस्थित स्वचालित रूपमा खारेज गरिएको छ
 • आईबीके एक बैंकिङ्ग ग्लोबल सुरु गर्नुहोस् र विदेशी मुद्रा चयन गर्नुहोस्
 • रिमोटमेन्ट चयन गर्नुहोस्
 • प्रमाणपत्र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
 • रिसीभर चयन गर्नुहोस्
 • आगत खाता नम्बर, खाता पासवर्ड, रकम, र टेलिफोन दिनुहोस्। नम्बर र कन्फर्म बटन क्लिक गर्नुहोस्
 • प्रेषण विवरण जाँच पछि, OTP नम्बर वा गुप्त कार्ड नम्बरहरू आवश्यक भएमा प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि कन्फर्म बटन क्लिक गर्नुहोस्
 • प्रमाणपत्र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
 • रकम पूरा भयो
आईएफके एक बैंकिंग ग्लोबल एपमा मात्र KFTC (कोरिया वित्तीय दूरसंचार र सफ्टिङ इन्स्टीट्यूट) को प्रमाण पत्र जारी गर्न सकिन्छ। जब एक आई.बी.के. एक बैंकिंग ग्लोबल एप मा एक प्रमाण पत्र पुन: दर्ता गरिन्छ। पीसीमा प्रमाणपत्र अवस्थित स्वचालित रूपमा खारेज गरिएको छ