Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

व्यवस्थापन

2024 निदेशक र व्यवस्थापन बोर्ड
2024 निदेशक र व्यवस्थापन बोर्ड
बोर्ड सदस्यहरू नाम जिम्मेवारी
अध्यक्ष Kim Sung-tae व्यापार सामान्यीकरण
कार्यकारी निर्देशक Kim Hyung-il बिक्री समूह
लेखा परीक्षक Jeon Byung Mok लेखापरीक्षण
गैर-कार्यकारी निर्देशक Chung So-min सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन, आदि।
Lee Kun-Kyong सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन, आदि।
Chun Hyun-bae सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन, आदि।
उप - अध्यक्ष
(कार्यकारी)
Cho Bong-hyun आईबीके(IBK) आर्थिक अनुसन्धान संस्थान
Park Ju-yong डिजिटल समूह
Kim Eun-hee सम्पत्ति व्यवस्थापन समूह
Moon Chang-hwan व्यापार रणनीति समूह
Park Chong-joon व्यक्तिगत ग्राहकहरू·कार्ड व्यवसाय समूह
lim Moon-taek व्यापार ग्राहक समूह
बुसान, उल्सान, ग्योङनाम समूह
Choi Kwang-jin सीआईबी(CIB) समूह
Kwon Yong-dae ऋण व्यवस्थापन समूह
आईबीके(IBK) खेलकुद टोली
Hyun Kwon-ik आईटी समूह
चुङचेओङ, होनाम समूह
Son Geun-su जोखिम व्यवस्थापन समूह
Park Bong-kyu ग्लोबल, पूँजी बजार समूह
Kim In-tae अभिनव वित्त समूह
Kim Oun-young उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण समूह
Kim Hyung-il व्यवस्थापन समर्थन समूह
अनुपालन अधिकारी Jeon Byeong-seong अनुपालन अधिकारी