Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

कार्ड सूची

आईबीके जम्मा मल, साँच्चै! राम्रो छनौट गर्ने आशा छ।

"नमस्ते" कार्ड (जाँच गर्नुहोस्)

विदेशीहरूको लागि विशेष कार्ड जाँच गर्नुहोस्

जय अफ डे लाइफ (जाँच गर्नुहोस्)

धेरै दिन र सबै ठाउँमा छुट्टै छूटहरू, यो क्षणको आनन्द

साँच्चै! राम्रो ग्लोबल चेक (व्यक्तिगत)

विदेश यात्रीहरू! प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खरीददारहरू!
स्मार्ट खपतको लागि आवश्यक वस्तु