Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Dữ liệu công ty

Dữ liệu doanh nghiệp

(Tính đến ngày 30.9.2019)
Ngày thành lập

Ngày 01.08.1961

Trụ sở chính

Địa chỉ: 79, Ulchiro, Chung-gu, Seoul, Hàn Quốc 100-758
Tel : +82-31-888-8000 (nước ngoài), 1566-2566 / 1588-2588 (trong nước)
Fax : 82-2-729-7003
Cáp : IBK SEL
SWIFT : IBKOKRSE
URL : http://www.ibk.co.kr

Mạng lưới trong nước

689 chi nhánh

Mạng lưới quốc tế

2 công ty con tại Trung Quốc (với 16 chi nhánh)  và trong indonesia (với 30 chi nhánh) 9 chi nhánh, 2 văn phòng đại diện

Số lượng nhân viên

13,256

Tổng tài sản

338.800 tỉ won

Vốn cổ đông

21.500 tỉ won

Xếp hạng tín dụng

Aa2 của Moody
AA- của S&P
AA- của Fitch Rating