Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông tin tài chính

Ngăn ngừa tai nạn tài chính là gì
  • Gian lận tài chính điện tử bằng cách lấy thông tin khách hàng một cách bất hợp pháp thông qua hình thức lừa đảo phishing, pharming… và nhận chứng nhận chính thức được cấp lại để rút tiền từ khoản tiết kiệm.
  • Dịch vụ an ninh để phòng ngừa tai nạn bằng cách chỉ định trước một thiết bị hoặc chỉ cho phép giao dịch thông qua chứng nhận bổ sung.
Khách hàng cá nhân dùng dịch vụ internet banking / ngân hàng thông minh
  • Cấp (lại) chứng chỉ chính thức, đăng ký một chứng nhận tổ chức hoặc ngân hàng khác
  • Chuyển tiền cho một tài khoản khác ngoài tài khoản tiền gửi mới đây để chuyển hơn 1 triệu won qua dịch vụ internet banking / ngân hàng thông minh (số tiền tích lũy trong 1 ngày)
  • Phí: Không có
Cách sử dụng

Giao dịch ngân hàng chỉ trên các thiết bị được chỉ định như máy tính, điện thoại thông minh… (Tối đa có thể chỉ định 5 thiết bị)

Yêu cầu phê duyệt nhận qua số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, và phê duyệt trực tiếp bằng điện thoại