Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Hồ sơ

Trình độ Học vấn
  • Tốt nghiệp Helsinki School of Economics MBA
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Chungnam
  • Tốt nghiệp Trường Trung học Thương mại Daejeon
Kinh nghiệm
Kinh nghiệm
2023. 01 Chủ tịch thứ 27 của Ngân hàng Công nghiệp IBK
2020. 03 Giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp IBK
2019. 02 Giám đốc điều hành của IBK Capital
2017. 01 Trưởng nhóm Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Công nghiệp IBK
2016. 01 Trưởng nhóm Bảo vệ người tiêu dùng Ngân hàng Công nghiệp IBK
2015. 01 Giám đốc khu vực Gyeongdong Ngân hàng Công nghiệp IBK
2014. 01 Giám đốc khu vực Busan/ Ulsan Ngân hàng Công nghiệp IBK
2012. 01 Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Công nghiệp IBK
2011. 01 Trưởng phòng Kế hoạch tương lai Ngân hàng Công nghiệp IBK