Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Hồ sơ

Giáo dục
  • Bằng tiến sĩ. về Kinh tế tại UCLA (Hoa Kỳ)
  • Bằng thạc sĩ kinh tế tại Seoul Nat'l Univ. Trường cao học hành chính công
  • Bằng cử nhân kinh tế tại Seoul Nat'l Univ.
  • Tốt nghiệp từ Inchang High Schoo
Nghề nghiệp
Nghề nghiệp
Tháng 1 năm 2020 Chủ tịch & Giám đốc điều hành thứ 26 của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc
Tháng 6 năm 2018 Thư ký cao cấp của Chủ tịch Chính sách kinh tế
Tháng 10 năm 2015 Đại sứ thường trú đặc mệnh toàn quyền tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
Tháng 11 năm 2012 Giám đốc thường trực của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Tháng 2 năm 2009 Vụ trưởng Vụ Chính sách kinh tế của Bộ Kinh tế và Tài chính