Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngoại hối

Thông tin dịch vụ.
Đó là một dịch vụ trao đổi mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào gần đó và ngay cả những khách hàng không phải là IBK cũng có thể dễ dàng trao đổi tiền qua internet và ngân hàng di động.
Khách hàng cá nhân
24 giờ, 365 ngày (không bao gồm thời gian kiểm tra hệ thống)
USD (Đô la Mỹ), JPY (Yên Nhật), EUR (Euro châu Âu), CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc)
USD, JPY, EUR: 90%
 • Hơn 100 đô la và trong vòng 1 triệu won
 • Số tiền tối thiểu: 100 USD, 100 EUR, 10.000 JPY, CNY700
 • Đơn vị tối thiểu: 10 USD, 10 EUR, 1.000 JPY, CNY100
Phải thu từ ngày nộp đơn
 • Được chấp nhận tại tất cả các chi nhánh IBK
  Vui lòng truy cập chi nhánh sau khi xác nhận số lượng ngoại tệ được giữ tại chi nhánh nhận và giờ hoạt động.
 • Vì không có chi nhánh IBK trong sân bay, vui lòng lấy ngoại tệ của bạn trước tại chi nhánh gần nhất trước khi khởi hành.
 • Khi đăng ký đổi ngoại tệ, thông tin người nhận (tên, số điện thoại di động, v.v.) phải được đăng ký chính xác.
 • Ngoại tệ có thể không được nhận hoặc thông báo lỗi có thể được gửi nếu thông tin được cung cấp không chính xác.
Người nhận phải nhận trực tiếp bằng cách truy cập chi nhánh IBK bằng thẻ nhận dạng của riêng họ và số xác nhận trao đổi.
 • Hủy bỏ là không thể sau khi gửi tiền tài khoản ảo.
 • Để hủy bỏ trao đổi (mua lại), khách hàng phải đến chi nhánh IBK bằng thẻ nhận dạng và số ủy quyền trao đổi.
 • Tiền tệ tính theo tỷ lệ tiêu chuẩn giao dịch tại thời điểm hủy được áp dụng sẽ được trả lại.
 • Một khoản lãi / lỗ có thể xảy ra do sự biến động của tỷ giá hối đoái khi trao đổi lại.
Cán bộ tuân thủ đã thông qua nghị án

2023-5094 (2023.10.31)

Ngày hết hạn : 2023.10.31 - 2024.10.30Phòng ngừa

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng truy cập Chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng IBK (1566-2566)

 • Ngân hàng Công nghiệp IBK của Hàn Quốc không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ hay đối xử nào, và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm quản lý đạo đức hoặc bất kỳ cải thiện nào cần thiết, vui lòng báo cáo. ( 82-02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr )