Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Lịch sử

2023
01
 • Kim Sung Tae nhậm chức Chủ tịch ngân hàng thứ 27
2022
12
 • Chủ tịch ngân hàng Jong Won Yoon tham dự lễ khai trương Ngân hàng SME tại Ả Rập Saudi
11
 • Xây dựng 「Nhóm tư vấn cấp độ làm việc kỹ thuật số」gồm các chuyên gia bên ngoài
 • Mở Grand tổ chức lại kênh kỹ thuật số doanh nghiệp
 • Ký kết tài trợ làm đối tác chính thức cho đội tuyển vật và cử tạ quốc gia
 • Tổ chức 「The Art Plaza : LINK by IBK」
09
 • Công bố ‘Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng chuyển đổi xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ’
07
 • Công bố 'Báo cáo phát triển bền vững IBK 2022'
 • Ký thỏa thuận công việc với Bộ Môi trường (Thỏa thuận thực hành để phổ biến hệ thống phân loại xanh kiểu Hàn Quốc)
 • Giới thiệu 'Hệ thống đánh giá khoản vay doanh nghiệp tự động [IBK Auto-Evaluation]' lần đầu tiên phản ánh được sự phát triển trong tương lai của các công ty trong lĩnh vực tài chính
05
 • Ký thỏa thuận công việc với Liên đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các chủ doanh nghiệp nhỏ nhằm tăng trưởng chung ESG.
03
 • Ra mắt IBK Grand Slam Junior Training Team
 • Gia nhập ‘ Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEP)’ của Liên Hợp Quốc.
 • Lần đầu tiên trong ngành tài chính ra mắt dịch vụ đăng ký mới không trực tiếp cho lương hưu kiểu doanh nghiệp (DB·DC)
02
 • Ra mắt ‘Khoản vay hỗ trợ kinh doanh thành công ESG’ cho vay liên kết bền vững đầu tiên của Hàn Quốc.
01
 • Đạt lợi nhuận ròng 2 nghìn tỷ won
2021
12
 • Ra mắt dịch vụ quản lý tài sản 12.i-ONE
11
 • Đứng số 1 trong Đánh giá hiệu quả tài chính công nghệ ngành ngân hàng nửa đầu năm 2021
 • Triển khai chương trình Chăm sóc tài chính
09
 • Nghị quyết Ủy bạn ESG Trung lập các bon IBK (2040)
 • Lần đầu tiên giới thiệu dịch vụ phát hành thẻ doanh nghiệp và mở tài khoản thanh toán không trực tiếp 100% tại Hàn Quốc
 • My Data (Doanh nghiệp quản lý thông tin tín dụng cá nhân) đã được (Ủy ban Dịch vụ Tài chính) phê duyệt.
 • Ký thỏa thuận nghiệp vụ với Saudi Arabia nhằm hỗ trợ thành lập Ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Saudi Arabia
08
 • Lần đầu tiên trong ngành tài chính đạt dư nợ trung hạn 200 nghìn tỷ won.
07
 • Đột phá với 10.000 người đăng ký ‘BOX POS’
06
 • Ra mắt ‘CEO Card’, thẻ tích hợp cá nhân và doanh nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc
 • Thành lập Trung tâm bảo vệ quyền lợi cho nhân viên (Ethics Officer, EO) đầu tiên tại một ngân hàng trong nước.
03
 • Hỗ trợ thương mại trực tiếp lần đầu tiên trong lĩnh vực tài chính để bán các sản phẩm trung cấp
02
 • Ra mắt ‘BOX POS’, thiết bị đầu cuối thanh toán thẻ bằng điện thoại thông minh
01
 • Ngân hàng IBK Myanmar bắt đầu kinh doanh
2020
11
 • Ra mắt dịch vụ ‘Xác thực danh tính kỹ thuật số IBK’ lần đầu tiên trong ngành tài chính ‘
 • Ra mắt ‘i-ONE Small Business’, nền tảng hỗ trợ tài chính cho cuộc sống doanh nghiệp nhỏ
10
 • Triển khai ‘IBK First Class’, dịch vụ tư vấn quản lý tài sản toàn diện
09
 • Lần đầu tiên trong ngành tài chính áp dụng hệ thống tự động thẩm định bất động sản AI
07
 • Tuyên bố ‘IBK Innovative Management’ (tài chính đổi mới và quản lý tốt)
 • Lần đầu tiên trong ngành ngân hàng cho ra mắt 'i-ONE Small Business Real Estate Mortgage Loan', khoản vay thế chấp bất động sản không cần gặp trực tiếp.
06
 • Đầu tiên trong ngành ngân hàng giới thiệu ‘Dịch vụ thanh toán đơn giản bằng thẻ chung doanh nghiệp’
 • Tài chính cá nhân (tiền gửi cá nhân, vay hộ gia đình) vượt 100 nghìn tỷ won
 • Thực hiện tư vấn chuyển đổi sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Thực hiện ‘Chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ’ trị giá 10 nghìn tỷ KRW để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khủng hoảng thanh khoản do COVID-19 chương trình
04
 • Đầu tư tiền mặt của chính phủ 676,5 tỷ won
 • Thực hiện ‘Bảo lãnh đơn giản (Quỹ bảo lãnh khu vực)’ cho khoản vay đặc biệt lãi suất cực thấp của các chủ doanh nghiệp nhỏ
 • Thực hiện tiêu chuẩn đặc biệt để hoãn trả lãi suất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID 19.
01
 • Yoon Jong Won nhận chức Chủ tịch Ngân hàng thứ 26