Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tài liệu cần thiết

Báo cáo cơ bản vềđầu tư nước ngoài ★ Tài liệu cần thiết thông thường ★
 • Người nước ngoài là cá nhân
  Tài liệu do chính phủ của quốc gia tương ứng cấp như hộ chiếu…
 • Doanh nghiệp nước ngoài
  Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký doanh nghiệp…
 • Người có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài
  Chứng nhận thường trú do Chính phủ của quốc gia tương ứng cấp hoặc chứng nhận đăng ký công dân cư trú tại nước ngoài của Thủ trưởng cơ quan ngoại giao tại nước ngoài của Hàn Quốc
 • Người nước ngoài là cá nhân và người có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài
  Thư đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (đối với các công việc liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài)
 • Doanh nghiệp nước ngoài
  Tài liệu xác minh chủ sở hữu thực tế của doanh nghiệp nước ngoài như danh sách cổ đông…
 • Giấy ủy quyền cần xác nhận Apostille
Nếu không phải nước thành viên của Hiệp ước Apostille, thay bằng xác nhận của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia tương ứng sau khi nhận xác nhận lãnh sự của Bộ Ngoại giao của nước đó cấp văn bản.
Mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần của công ty trong nước, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp phi lợi nhuận
Loại báo cáo
 1. Trường hợp 01. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phiếu mới phát hành
  1. ① Thành lập công ty trong nước (hoặc tham gia tăng vốn thanh toán)
  2. ② Đầu tư vào doanh nghiệp phi lợi nhuận trong nước
 2. Trường hợp 02. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phiếu hiện có
  1. ③ Mua lại cổ phần của công ty trong nước của cổ đông địa phương
Tài liệu phải nộp
 1. Người báo cáo: nhà đầu tư nước ngoài
  1. ① 2 bản sao của báo cáo đầu tư nước ngoài thông qua việc mua lại cổ phiếu… hoặc đầu tư
  2. ② ★Tài liệu thông thường (tham khảo ở trên)★
Mua lại cổ phiếu hoặc cổ phần thông qua sáp nhập
Loại báo cáo
 1. Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phiếu theo cách sau
  1. ① Tham gia tăng vốn mà không cần xem xét
  2. ② Sáp nhập, chuyển nhượng và trao đổi cổ phiếu toàn diện, phân chia công ty
  3. ③ Thừa kế, di sản và tặng phẩm
  4. ④ Đầu tư cổ tức (tiền mặt) và mua lại cổ tức cổ phiếu
  5. ⑤ Chuyển (trao đổi) trái phiếu chuyển đổi (hoán đổi) và chứng chỉ lưu ký cổ phiếu… thành cổ phiếu
Tài liệu phải nộp
 1. Người báo cáo: nhà đầu tư nước ngoài
  1. ① 2 bản sao của báo cáo đầu tư nước ngoài thông qua việc mua lại cổ phiếu… hoặc đầu tư
  2. ② ★ Tài liệu thông thường (tham khảo ở trên) ★
  3. ③ Tài liệu chứng minh việc mua lại cổ phiếu (Chứng nhận nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị…)
  4. ④ Các tài liệu cần thiết khác cho từng tình huống
Vay dài hạn
Loại báo cáo
  1. ① Nhà đầu tư nước ngoài
  2. ② Công ty có mối quan hệ đầu tư vốn với nhà đầu tư nước ngoài
  3. ③ Công ty mẹ ở nước ngoài của công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  4. ④ Công ty có mối quan hệ đầu tư vốn với công ty mẹ ở nước ngoài của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  ①-④ cung cấp khoản vay hơn 5 năm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài Khoản vay chỉ được cung cấp nếu FDI được thực hiện trước
Tài liệu phải nộp
 1. Người báo cáo: nhà đầu tư nước ngoài
  1. ① 2 bản sao của báo cáo đầu tư nước ngoài (báo cáo về thay đổi) ở dạng dài hạn
  2. ② ★ Tài liệu thông thường (tham khảo ở trên) ★
  3. ③ Bản sao thỏa thuận cho vay
  4. ④ Tài liệu chứng minh mối quan hệ đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài
Đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Loại báo cáo
 1. Áp dụng với tổ chức báo cáo ban đầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày xả ra lý do dưới đây
  1. ① Hoàn thành việc thanh toán đầu tư, đăng ký vốn và đầu tư vào doanh nghiệp phi lợi nhuận
  2. ② Quyết toán thanh toán cho các cổ phiếu hiện có… (mua lại)
  3. ③ Chuyển, trao đổi và/hoặc tiếp quản trái phiếu chuyển đổi (hoán đổi) và chứng chỉ lưu ký cổ phiếu thành cổ phiếu
Tài liệu phải nộp
 1. Người báo cáo: nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  1. ① 1 bản sao đơn đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  2. ② Bản sao của bản chứng thực của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (bao gồm các vấn đề bị hủy) và chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  3. ③ Chứng nhận mua (ký gửi) ngoại tệ (hoặc biên lai chuyển tiền và sao kê giao dịch ngoại tệ)
  4. ④ Danh sách cổ đông hoặc tài liệu chứng minh về việc tiếp quản cổ phiếu
  5. ⑤ (Nếu cần) Tài liệu chứng minh về chủ thể đầu tư.
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua việc mua lại cổ phiếu… hoặc dạng đầu tư
Đơn xin tư vấn về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua dạng vay dài hạn