Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

FDI ONEPASS

Chào mừng bạn đến với IBK FDI ONEPASS.
Vui lòng chọn một ngôn ngữ (tiếng Anh / tiếng Hàn) và các loại hình FDI để có sự tư vấn chính xác.

Đơn xin tư vấn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua mua lại cổ phiếu, vv hoặc định dạng đầu tư
Đơn xin tư vấn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua hình thức cho vay dài hạn