Industrial Bank of Korea

Báo cáo tài chính

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Báo cáo tài chính
2019
 • 2Q
  Consolidated
  Separate
 • 1Q
  Consolidated
  Separate
2018
 • 4Q
  Consolidated
  Separate
 • 3Q
  Consolidated
  Separate
 • 2Q
  Consolidated
  Separate
 • 1Q
  Consolidated
  Separate
2017
 • 4Q
  Consolidated
  Separate
 • 3Q
  Consolidated
  Separate
 • 2Q
  Consolidated
  Separate
 • 1Q
  Consolidated
  Separate
1 2 3 4

※ Nếu Acrobat Reader chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, vui lòng tải về bằng cách nhấp chuột vào Acrobat Reader là một chương trình mở.