Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Báo cáo tài chính
2021
 • 2021 1Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2021 1Q_Consolidated Financial statements
2020
 • 2020 4Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2020 4Q_Consolidated Financial statements
 • 2020 3Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2020 3Q_Consolidated Financial statements
 • 2020 2Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2020 2Q_Consolidated Financial statements
 • 2020 1Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2020 1Q_Consolidated Financial statements
2019
 • 2019 4Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2019 4Q_Consolidated Financial statements
 • 2019 3Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2019 3Q_Consolidated Financial statements
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2Q_Non 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2 năm 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1Q_Non 2019
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 1 năm 2019
1 2 3 4 5 6

※ Nếu Acrobat Reader chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, vui lòng tải về bằng cách nhấp chuột vào Acrobat Reader là một chương trình mở.