Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Báo cáo tài chính

2024
 • 2024 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2024 1Q_Consolidated Financial Statements
2023
 • 2023 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Consolidated Financial Statements
2022
 • 2022 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Consolidated Financial Statements
1 2 3 4 5 6 7

※ Nếu Acrobat Reader chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, vui lòng tải về bằng cách nhấp chuột vào Acrobat Reader là một chương trình mở.