Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông điệp của CEO

Chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu nhờ cải cách tài chính và quản lý đúng đắn

Xin chào?
Tôi là Yoon Jong Won, Giám đốc ngân hàng IBK.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng, quý doanh nghiệp vừa và nhỏ đã quan tâm đến IBK.

Kể từ sau khi thành lập vào năm 1961, IBK luôn bên cạnh và hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mỗi khi nền kinh tế của chúng ta gặp khó khăn.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đứng vững thì nền kinh tế quốc gia mới có thể phát triển. Việc hậu thuẫn để quốc gia phát triển chính là sứ mệnh của IBK.

Để phát triển IBK thành một tập đoàn tài chính tầm cỡ thế giới với khả năng cạnh tranh toàn cầu, chúng tôi đã xây dựng nền tảng cải cách tài chính thông qua đổi mới công nghệ, đổi mới thói quen tín dụng theo định hướng tiềm năng trong tương lai, mở rộng cung cấp nguồn vốn mạo hiểm, xây dựng hệ thống hỗ trợ phù hợp theo từng giai đoạn phát triểnv.

Sức mạnh mà quý khách hàng đã tiếp thêm cho chúng tôi là động lực phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, để nền kinh tế của chúng ta phát triển nhảy vọt, tất cả nhân viên IBK của chúng tôi đã cố gắng hết sức để phát triển đổi mới cải cách và quản lý với trọng tâm là quý khách.

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý khách để mở ra tương lai mới cho Ngân hàng Công nghiệp IBK

Xin cảm ơn.
Giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp IBK Yoon Jong-won