Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

IBK Global QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

IBK Global Principles of Consumer Financial Protection

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Toàn thể lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng IBK
sẽ luôn đứng trên lập trường của người tiêu dùng dịch vụ tài chính
để cải thiện sản phẩm và chất lượng dịch vụ

Một. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng dịch vụ tài chính, IBK sẽ luôn cố gắng hiểu rõ về nhu cầu và giới thiệu, cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

 

Một.   IBK sẽ cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính một cách minh bạch và dễ hiểu nhất.

 

Một.   Thông tin thu thập từ người tiêu dùng dịch vụ tài chính sẽ được bảo mật và đảm bảo sử dụng một cách an toàn và hợp pháp.

 

Một.   Mọi khiếu nại và tổn thất (nếu có) của người tiêu dùng sẽ được IBK xử lý kịp thời và thỏa đáng, đồng thời sẽ xem xét làm cơ sở để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ.

 

Một.   IBK luôn tôn trọng quyết định của người tiêu dùng, ngăn chặn và loại bỏ những hành vi kinh doanh không hợp lý.

 

Một.   IBK sẽ nỗ lực hết mình để mang đến dịch vụ tài chính tốt nhất mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào giữa các khách hàng.