Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Liên hệ IR

  • Địa chỉ: Đội IR, tầng 12, Ngân hàng Công nghiệp vừa và nhỏ, 79 Euljiro, Jung-gu, Seoul
  • Liên hệ: 02-729-6395, 6330, 6409, 6052
  • Fax: 0505-075-0890
  • E-mail: irdesk@ibk.co.kr