Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngân hàng thông minh

Ngân hàng IBK ONE toàn cầu

MỘT dịch vụ ngân hàng chỉ bằng tiếng nước ngoài cho khách hàng nước ngoài (chẳng hạn như công nhân và sinh viên nước ngoài)! Nó sẽ là một nhân viên chuyên dụng cho bạn trên điện thoại di động của bạn.
 • AN TOÀN An toàn với chứng chỉ chính thức và bàn phím bảo mật!
 • SIMPLE Dễ dàng sử dụng cho mọi người!
 • TỐC ĐỘ Nhanh với cấu trúc linh hoạt và tối ưu hóa!

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

 1. Tải xuống ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」
 2. Xác thực cá nhân và cấp, sao chép, đăng ký chứng nhận chính thức của ngân hàng / tổ chức khác
 3. Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」
 1. Ghé thăm chi nhánh IBK gần nhất bằng thẻ ID của bạn
 2. Tham gia ngân hàng internet IBK và 「IBK ONE Banking Global」
 3. Cài đặt ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」
 4. Cấp giấy chứng thực cá nhân đăng ký ngân hàng / tổ chức chứng nhận chính thức khác
 5. Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」
Cán bộ tuân thủ đã thông qua nghị án

2020-5293(2020.12.17)


Phòng ngừa

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng truy cập Chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng IBK (1566-2566)

 • Nếu có sự phản đối đối với các giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết cho tổ chức xử lý tranh chấp của Ngân hàng Công nghiệp IBK hoặc đăng ký phân xử xung đột thông qua Hội đồng Giải quyết Tranh chấp Tài chính.
  (Dịch vụ giám sát tài chính: 1332 không có mã số quốc gia., Ngân hàng Công nghiệp IBK Hàn Quốc: 080-800-0119)
 • Ngân hàng Công nghiệp IBK của Hàn Quốc không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ hay đối xử nào, và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm quản lý đạo đức hoặc bất kỳ cải thiện nào cần thiết, vui lòng báo cáo. ( 82-02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr )