Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuyển tiền nước ngoài

Thông tin dịch vụ.
Dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ cho phép khách hàng tự do chỉ định loại tiền chuyển, số tiền chuyển và ngày chuyển và chuyển trong nước và quốc tế.
  • Tỷ giá hối đoái: ưu tiên tự động của 30% về tỷ lệ ký quỹ giao dịch
  • Phí chuyển khoản: giảm tự động 30% khi chuyển tự động
Giao dịch mục tiêu và giới hạn chuyển nhượng
Danh mục giao dịch Giới hạn chuyển nhượng
Chuyển mà không cần bằng chứng nộp thanh toán mỗi năm 50.000 USD trở xuống
Du khách tạm thời ở nước ngoài, chi phí du học sinh, v.v. mỗi năm 100.000 USD trở xuống
Lao động nước ngoài và chuyển thù lao khác mỗi năm 50.000 USD trở xuống
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước Vô hạn
*Có khả năng biến động do hoàn cảnh ngân hàng địa phương và liên quan dựa trên ngân hàng người nhận cuối cùng ở Trung Quốc.
Các loại chuyển tự động và tiêu chuẩn xử lý
Các loại chuyển tự động Tiêu chuẩn gia công
Đồng thời chỉ định ngày chuyển và số tiền (số tiền cố định) Tự động chuyển số tiền chuyển vào ngày chuyển
Ngày chuyển nhượng chỉ định
(không giới hạn)
Chuyển tự động trong số dư của tài khoản rút tiền vào ngày chuyển
Tự động chuyển tổng số dư ngân hàng của tài khoản chuyển tự động được chỉ định
Số tiền chuyển nhượng chỉ định
(số tiền cố định)
Tự động chuyển khi đạt được số tiền chuyển
* chuyển khoản tự động một lần một ngày
Ngày chuyển, số tiền chuyển
Cả hai không quyết định
Trong hơn 50.000 won
Chuyển toàn bộ số dư
(chuyển khoản một lần một ngày)
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước Vô hạn
* Có khả năng biến động do hoàn cảnh ngân hàng địa phương và liên quan dựa trên ngân hàng người nhận cuối cùng ở Trung Quốc.
BẤT CỨ LÚC NÀO
Chỉ định ngày chuyển, số tiền và tiền tệ để chuyển tiền tự động ở nước ngoài
Tài khoản tiền lương
Nhận lương hơn 700.000won
Tùy chọn
(Trung Quốc) 快 Chuyển tiền
(Indonesia) Chuyển khoản IDR Ampuh
(Philippine) Chuyển tiền PHP
(Nepal, Sri Lanka, Mogolia, Uzbekistan, Bangladesh, Myanmar,
Campuchia) Chuyển tiền I-VARO
Lợi ích
  • Tối đa 5.000 won (phí cáp)
  • Miễn hoặc giảm phí cho ngân hàng trung gian
Cán bộ tuân thủ đã thông qua nghị án

2023-5679 (2023.11.28)

Ngày hết hạn: 2023.11.28 - 2024.11.27Phòng ngừa

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng truy cập Chi nhánh giao dịch hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng IBK (1566-2566)