Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngoại hối

 
   
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Để gửi tiền mà bạn kiếm được tại Hàn Quốc ra nước ngoài, bạn cần chỉ định một ngân hàng (chi nhánh) cụ thể đóng vai trò là ngân hàng giao dịch.(Có thể thay đổi ngân hàng sau)
 • Giới hạn chuyển khoản là 50.000 USD mỗi năm
  (Có thể gửi các khoản bổ sung nằm ngoài giới hạn bằng cách nộp văn bản bổ sung cho các nguồn thu nhập)
 • Phương pháp chuyển khoản: máy ATM của IBK (ATM, CD), dịch vụ Internet banking, ngân hàng thông minh, Tele-banking (ARS) và giao dịch viên ngân hàng
 • Chỉ định ngày chuyển khoản, số lượng và tiền tệ để chuyển tiền ra nước ngoài tự động.
 • Số tiền chuyển khoản tối thiểu: 50.000won (xấp xỉ 50USD)
 • Tỉ giá: Tỉ giá ưu đãi 30 %
 • Phí chuyển tiền: Được IBK miễn trả phí (Nếu bạn chuyển tiền từ lương của mình)
<Sản phẩm>
Sản phẩm1
Tùy chọn Phương thức chuyển tiền
Chỉ định cả ngày chuyển khoản và số tiền Chuyển số tiền đã chỉ định vào ngày đã chỉ định
Chỉ định mỗi ngày chuyển Chuyển khoản toàn bộ số tiền vào ngày chuyển khoản
Chỉ định mỗi số tiền chuyển khoản Chuyển khoản nếu số tiền đã chỉ định có sẵn trong số dư (một lần một ngày)
Không chỉ định cả ngày chuyển khoản lẫn số tiền Chuyển khoản nếu số tiền từ 50.000won trở lên (một lần một ngày)
Sản phẩm2
Thời gian chuyển khoản tự động Tiền tệ
10:00, 12:00,
14:00, 16:00
USD, IDR, CNY, AED, BDT, HP, PKR, TWD, VND, INR, LKR, RUB
11:50, 14:50 Các loại tiền tệ khác
 • Tỉ giá: Tỉ giá ưu đãi 30 %
 • Phí chuyển tiền: Được IBK miễn trả phí (nếu rút từ một tài khoản tiền won)
 • Các ngôn ngữ có sẵn cho dịch vụ ngân hàng thông minh: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia
  *Vui lòng tham khảo hướng dẫn để học cách sử dụng dịch vụ Ngân hàng thông minh ở trang sau.
 • Có thể gửi tiền tự động ra nước ngoài, chỉ với tên của người nhận. Không cần số tài khoản ngân hàng.
 • Số tiền chuyển khoản tối thiểu: 50.000won (xấp xỉ 50USD)
Sản phẩm1
Cách thức chuyển khoản Số tiền tối đa
Chỉ định ngày (một lần một tháng) 50 - 5.000 USD/tháng
Toàn bộ số dư (một lần một ngày) 50.000 - 5 triệu won

Đối với Anh, Nigeria và Malaysia, số tiền tối đa cho phép chuyển là 1.000USD.

Sản phẩm2
Số tiền chuyển khoản Phí chuyển tiền
~ 500USD 10USD
~ 2.000USD 14USD
~3.000USD 18USD
~ 5.000USD 20USD
Sản phẩm3
Thời gian chuyển khoản tự động Lưu ý
11:00, 16:00
 • Trong trường hợp chuyển khoản toàn bộ số dư, chỉ tiến hành chuyển khoản tự động một lần một ngày
 • Nếu số tiền được gửi sau 4h chiều, nó sẽ được rút vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Hướng dẫn chuyển khoản bằng âm thanh và hình ảnh được cung cấp thông qua ARS (dịch vụ Tele-banking)
 • Đăng ký trước: Đến một trong các chi nhánh của chúng tôi để đăng ký dịch vụ Tele-banking và đăng ký dịch vụ chuyển tiền ARS.
 • Loại tiền chuyển khoản: USD (đô la Mỹ)
 • Tỉ giá: Tỉ giá ưu đãi 50 %
 • Phí chuyển tiền: Được IBK miễn trả phí
 • Cách sử dụng: Tải và cài đặt i-ONE Bank và gọi 1588-2588 để có ARS trực quan