Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Bảo hiểm

 
   
Tóm tắt

Phần này nói về việc bán sản phẩm bảo hiểm thông qua giao dịch viên ngân hàng. Nó bắt đầu tại châu Âu những năm 1980 và đang nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Bancassurance là kết hợp của từ Banque (ngân hàng) và từ Assurance (bảo hiểm) trong tiếng Pháp.

Lợi ích của Bancassurance
Phí bảo hiểm gồm các khoản sẽ trả cho khách hàng như phí bảo hiểm thuần, chi phí kinh doanh của các công ty bảo hiểm nhằm thu thập và duy trì các hợp đồng bảo hiểm. Do các ngân hàng sử dụng tổ chức bán hàng và mạng lưới cửa hàng hiện có nên chi phí kinh doanh tương ứng giảm theo, dẫn đến phí bảo hiểm thấp.
Ngân hàng lựa chọn các sản phẩm bán hàng dựa trên tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm do các công ty bảo hiểm khác nhau cung cấp, và trong số các sản phẩm đã chọn, sản phẩm nào đáp ứng nhu cầu của khách hàng sẽ được đưa ra bán.
Bạn có thể chọn các sản phẩm tài chính khác nhau phù hợp nhu cầu của mình như tiền gửi, ủy thác, bảo hiểm… từ một quầy, và có thể được tư vấn ở bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào gần đó.
Các sản phẩm liên quan

Một vật phẩm thiết yếu để chuẩn bị cho những năm sau khi nghỉ hưu, điều cần thiết trong một xã hội đang già đi

 • Khách hàng mục tiêu: khách hàng hoạt động kinh tế như nhân viên, chủ sở hữu duy nhất…
 • Mục đích: Tín dụng thuế và chuẩn bị cho những năm sau khi nghỉ hưu
 • Lợi ích:
  • Lợi ích tín dụng thuế (lên đến 4 triệu won từ thanh toán hàng năm, 16,5% giới hạn tối đa)
  • Cổ tức chi trả theo hồ sơ quản lý (đối với sản phẩm chi trả cổ tức)

Một vật phẩm thiết yếu để chuẩn bị cho những năm sau khi nghỉ hưu, điều cần thiết trong một xã hội đang già đi

 • Khách hàng mục tiêu: Những khách hàng muốn chuẩn bị ổn định cho tuổi già
 • Mục đích: Chuẩn bị cho những năm sau khi nghỉ hưu
 • Lợi ích:
  • Miễn thuế thu nhập lợi tức (nếu đáp ứng yêu cầu)
  • Trả lãi gộp
  • Chiết khấu ưu đãi cho các khoản thanh toán cao hàng tháng

Bảo hiểm để chuẩn bị cho sự bất ổn tài chính do kỹ thuật đầu tư tùy ý của khách hàng và các tình huống bất ngờ

 • Khách hàng mục tiêu: Những khách hàng muốn chuẩn bị một số tiền lớn
 • Mục đích: Quỹ dự phòng dài hạn
  • Cá nhân: thuê, mua nhà, quỹ hôn nhân…
  • Tổ chức: các nhà điều hành nghỉ hưu, mua nhà máy và cơ sở…
 • Lợi ích:
  • Miễn thuế thu nhập lợi tức (nếu đáp ứng yêu cầu)
  • Trả lãi gộp
  • Chiết khấu ưu đãi cho các khoản thanh toán cao hàng tháng

Bảo hiểm bù đắp cho chi phí y tế và sự sụt giảm thu nhập do bệnh tật/tử vong

 • Khách hàng mục tiêu: Các khách hàng muốn chuẩn bị cho bệnh tật/tử vong
 • Mục đích: Chuẩn bị cho bệnh tật và duy trì cuộc sống ổn định
 • Lợi ích:
  • Giảm gánh nặng kinh tế do bệnh tật
  • Lợi ích khấu trừ thuế phí bảo hiểm (giới hạn hàng năm là 1 triệu won)

Bảo hiểm bảo đảm để chuẩn bị cho sự khỏe mạnh của trẻ em, tai nạn đột ngột và giáo dục tương lai

 • Khách hàng mục tiêu: Cha mẹ có con nhỏ
 • Mục địch: Chuẩn bị cho bệnh tật, tai nạn thương tích và quỹ giáo dục
 • Lợi ích: Hỗ trợ chi phí y tế cho các thương tích và bệnh tật hàng ngày của trẻ, và các quỹ dự phòng lớn cho giáo dục tương lai

Bảo hiểm toàn diện bù đắp cho các rủi ro khác nhau có thể phát sinh trong quá trình chơi hoặc luyện tập ở một cơ sở chơi golf.

 • Khách hàng mục tiêu: Các nhà điều hành doanh nghiệp, khách hàng có tài sản phong phú....
 • Mục đích: Chuẩn bị cho nhu cầu gây quỹ nhất thời từ cú đánh hole-in-one, trộm cắp tại câu lạc bộ…
 • Lợi ích: Giảm gánh nặng tài chính do nhu cầu nhất thời về các quỹ

Bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho các tòa nhà và đồ gia dụng do các tai nạn như hỏa hoạn

 • Khách hàng mục tiêu: Chủ sở hữu duy nhất, chủ đất…
 • Mục đích: Chuẩn bị cho tai nạn hỏa hoạn bất ngờ và bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn
 • Lợi ích: Một sự bảo đảm tập trung cho nguy cơ hỏa hoạn trong tòa nhà
Thủ tục đăng ký sản phẩm bày bán
Hiện nay có hàng tá sản phẩm khác nhau được bày bán. Bạn có thể chọn loại bảo hiểm thích hợp sau khi xác nhận các đặc tính và nội dung bảo đảm của sản phẩm trực tuyến hoặc với một Banca Planner tại chi nhánh IBK gần đó.
Sản phẩm được chọn có thể được thiết kế trực tiếp trên internet, hoặc bạn có thể ghé thăm chi nhánh IBK gần đó và một Banca Planner sẽ rất vui lòng hướng dẫn bạn.
Ghé thăm chi nhánh IBK gần nhất và điền đơn đăng ký với các mục liên quan cho sản phẩm đã chọn và không được để trống bất cứ mục nào.
Trả phí bảo hiểm sau khi kiểm tra nội dung và ghi chú của hợp đồng bảo hiểm.
Đảm bảo rằng nội dung của chính sách bảo hiểm phù hợp với nội dung trên các mục đăng ký. Đồng thời kiểm tra xem nội dung chính của các điều khoản và điều kiện mà bạn được thông báo tại thời điểm bán hàng có phù hợp không.