Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Dịch vụ hỗ trợ của người nước ngoài

Giáo dục văn hóa Hàn Quốc, tư vấn, và nhiều hơn nữa. Những dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho những người vừa đến Hàn Quốc và có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và duy trì mối quan hệ với người dân Hàn Quốc do họ không quen thuộc với văn hóa Hàn Quốc.

Giáo dục
Đối với cư dân nước ngoài, học tiếng Hàn là điều cần thiết để định cư thành công tại Hàn Quốc và hiểu rõ hơn về văn hóa Hàn Quốc. May mắn thay, có rất nhiều tổ chức ở Hàn Quốc cung cấp cơ hội cho cư dân nước ngoài học tiếng Hàn miễn phí. Các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, Trung tâm người di cư Hàn Quốc và Trường ngôn ngữ Hàn Quốc là một vài trong số các tổ chức hàng đầu cung cấp giáo dục tiếng Hàn cho cư dân nước ngoài.
Các Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa cũng vận hành Chương trình Giáo dục Tham quan, qua đó các giảng viên dạy tiếng Hàn được gửi đến nhà của những người nhập cư đã kết hôn. Với số lượng ngày càng tăng của các chương trình giáo dục tiếng Hàn có sẵn trực tuyến, cư dân nước ngoài thậm chí có thể học tiếng Hàn một cách thoải mái tại nhà của họ.
Một loạt các chương trình giáo dục về văn hóa và đời sống Hàn Quốc tại Hàn Quốc có sẵn để giúp cư dân nước ngoài vượt qua những khó khăn có thể phát sinh từ lối sống và sự khác biệt văn hóa. Có các bài giảng và chương trình trải nghiệm dành riêng cho giáo dục về sự hiểu biết đa văn hóa, luật pháp, nhân quyền, hôn nhân, gia đình và thích ứng với xã hội Hàn Quốc.
Hầu hết các hộ gia đình Hàn Quốc sử dụng PC và Hàn Quốc có mạng Internet rất tiên tiến. Người dùng có thể có được thông tin phong phú bằng Internet và tận hưởng sự tiện lợi của các dịch vụ trực tuyến khác nhau, chẳng hạn như dịch vụ hành chính và ngân hàng Internet. Do đó, nhiều tổ chức, bao gồm Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa và Trung tâm Di dân Hàn Quốc, vận hành các chương trình giáo dục CNTT để cho phép cư dân nước ngoài học cách tìm kiếm thông tin qua Internet và sử dụng các ứng dụng đa dạng.  
Tư vấn

Dịch vụ tư vấn nhằm mục đích giúp đỡ cư dân nước ngoài đang gặp khó khăn tại Hàn Quốc bằng cách cung cấp cho họ lời khuyên và thông tin cần thiết để tìm giải pháp khả thi. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm các vấn đề gia đình, lao động, cư trú, và pháp luật.
※ Dịch vụ săn đầu người, hỗ trợ khởi nghiệp và dịch vụ phiên dịch & dịch thuật được cung cấp và có thể được truy cập bằng cách xem xét các tổ chức hỗ trợ sau đây và đến một trung tâm thích hợp để tìm hiểu.

Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ nhập cư

Các tổ chức hỗ trợ nạn nhân của bạo lực

Cung cấp bảo vệ, tư vấn, dịch vụ y tế và tư vấn pháp lý cho phụ nữ nhập cư là nạn nhân của bạo lực và con cái của họ
Cung cấp nhà ở cho phụ nữ nhập cư là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực tình dục hoặc buôn bán tình dục
※ Ưu tiên chuyển đến nhà ở cho thuê quốc gia
 • Cung cấp các nguồn lực cho sự độc lập · tự hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nhập cư là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực tình dục hoặc buôn bán tình dục
 • Đào tạo kỹ năng nghề và giới thiệu việc làm
 • Cung cấp các dịch vụ bao gồm tư vấn, y tế, pháp lý và điều tra cho các nạn nhân của bạo lực tình dục, bạo lực gia đình và buôn bán tình dục (24 giờ mỗi ngày)
 • Giúp đối phó với tình huống bạo lực
 • Cung cấp tư vấn liên tục và dịch vụ pháp lý miễn phí
 • Hỗ trợ trong quá trình điều tra của cảnh sát và lời khai của nhân chứng tại tòa án
 • Chuyển đến trung tâm y tế và nhà tạm trú cho nạn nhân
Cung cấp tư vấn pháp lý cho các nạn nhân của bạo lực, đại diện cho các vụ kiện hình sự, dân sự và trong nước hoặc vụ kiện

http://www.klac.or.kr
Cung cấp tư vấn hôn nhân, giải thích và dịch thuật

http://www.liveinkorea.kr

※ Tải ứng dụng
 • Điện thoại Android: Google Play> Nhập Danuri> Tải xuống
 • iPhone: AppStore> Nhập Danuri> Tải xuống
Bạo lực nhắm vào phụ nữ nhập cư là gì?
 • Sử dụng sức mạnh thể chất cho người khác gây thương tích hoặc tổn hại
 • Đẩy, đánh, sử dụng vũ khí hoặc dao

Thông tin này cũng có sẵn tại www.liveinkorea.kr , trang web cổng thông tin hỗ trợ gia đình đa văn hóa Danuri. Xin lưu ý rằng thông tin là hiện tại kể từ tháng 4 năm 2018; Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Sao chép thông tin này, một phần hoặc toàn bộ, đều bị cấm.