Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

CI

Biểu tượng

Industrial Bank of Korea

Hệ thống màu

 1. Màu chính 1
  Xanh nước biển
 2. Màu chính 2
  Xanh da trời
 3. Màu phụ
  Đỏ

Tính biểu tượng trong CI

Hình vuông nghiêng tượng trưng cho một năng lượng năng động và cấp tiến để thoát khỏi sự trì trệ và tiến về phía trước

Nó thể hiện ‘Tinh thần Cống hiến và Sáng kiến’ được tìm thấy ở các quản lý trẻ của IBK.

Bên trong hình vuông được thiết kế để trực quan hóa đồ họa IBK
 • Nó tượng trưng cho lời cam kết của Ngân hàng sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho các khách hàng dưới dạng đôi cánh của một chú chim lớn đang mở trên bầu trời.
 • Bầu trời xanh và đám mây là những họa tiết lấy từ những phần tốt nhất từ CI cũ của ngân hàng, nó mang ý nghĩa thành công, hi vọng và tương lai. Nó thể hiện Tính sáng tạo từ các quản lý trẻ của IBK.
‘I’ nói đến khách hàng
 • ‘I’ đánh dấu sự thay đổi của Ngân hàng trong mô hình phục vụ khách hàng, không phải là bên thứ ba, mà từ góc nhìn của người thứ nhất.
 • Nó tượng trưng cho triết lý doanh nghiệp của IBK là đặt khách hàng lên trước.
 • Nó đánh dấu sự tái sinh của Ngân hàng với tư cách là một tổ chức tài chính đặc biệt tận tụy vì sự hài lòng và thành công của 48 triệu người Hàn Quốc.
‘B’ tượng trưng cho chú chim lớn tên là ‘Win-Wing’ bay cao trên bầu trời và nhìn xa ‘Win-Wing’ (đôi cánh trong biểu tượng)
 • ‘Win’ hiện thân cho cam kết của Ngân hàng là ‘Đôi cánh cho sự thành công của khách hàng’ và mang lại thành công, hi vọng và một tương lai tươi sáng cho khách hàng.
 • ‘Wing’ hiện thân cho cam kết của Ngân hàng về thịnh vượng với khách hàng với vai trò là ngân hàng hàng đầu toàn cầu.
 • Tam giác đỏ nằm ở trung tâm của ‘Win-Wing’ đề cập đến sự giao dịch giữa Ngân hàng với khách hàng, giữa sự phát triển và tiến bộ, cũng như niềm đam mê từ các quản lý trẻ của IBK.

Khẩu hiệu

‘Một ngân hàng thực sự tốt’
 • Khẩu hiệu của IBK tượng trưng cho giá trị mà ngân hàng cung cấp và trách nhiệm mà nó sẽ thực hiện.
 • ‘Một ngân hàng thực sự tốt’ là cam kết của Ngân hàng với Hàn Quốc, xã hội, các cổ đông và nhân viên rằng ngân hàng sẽ cung cấp điều tốt nhất.
 • Giá trị và hoàn thành trách nhiệm với vai trò là đối tác của họ để thành công.
Xã hội
Cam kết với xã hội đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc va xã hội Hàn Quốc bằng cách thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với vai trò là một tổ chức tài chính chiến lược
Các cổ đông
Cam kết với các cổ đông để tạo lợi nhuận tối đa thông qua giá trị doanh nghiệp được nang cao và tìm kiếm sự ổn định nội bộ
Khách hàng
Cam kết với khách hàng thực hiện những ước mơ và hi vọng bằng cách đưa ra giá trị cao nhất thông qua các dịch vụ và sản phẩm cao cấp
Nhân viên
Cam kết với nhân viên tạo ra nơi làm việc tốt nhất thông qua việc quản lý định hướng theo lĩnh vực