Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Quả thật! Toàn cầu tốt (Kiểm tra)

 
   
Các lợi ích của thẻ

Du khách nước ngoài! Người mua trực tiếp ở nước ngoài! Vật phẩm thiết yếu cho tiêu dùng thông minh

Product Overview
Cấp cho : cá nhân
Nhãn hiệu : BC Chỉ trong nước visa master card
Phí thường niên : BC (Chỉ trong nước): 0 / VISA: 3.000(Đình chỉ tạm thời) / MASTER: 3.000
Miễn phí thường niên : Có thể
Điều kiện miễn phí thường niên : Nếu số tiền sử dụng (trong và ngoài nước) hàng năm là từ 3.000.000won trở lên
Lợi ích của thẻ
 • [Ở nước ngoài] Hoàn lại 1,5% số tiền đã dùng tại các cửa hàng liên kết ở nước ngoài
  • Chỉ hoàn tiền khi chi từ 10USD trở lên cho mỗi khoản tiền được ủy quyền.
  • Số tiền hoàn lại được gửi vào tài khoản thanh toán vào ngày thanh toán của thẻ tương ứng.
 • [Trong nước] Hoàn lại 0,1% số tiền đã dùng tại các cửa hàng liên kết trong nước
  • Được cung cấp với mỗi lần mua từ 10.000won trở lên và không bao gồm thuế và phí tiện ích công cộng, chứng nhận quà tặng và số tiền giao thông trả sau.
  • Số tiền hoàn lại được gửi vào tài khoản thanh toán vào ngày thanh toán của thẻ tương ứng.
Lưu ý khác
 • Thuế và phí tiện ích công cộng (thuế quốc gia/thuế địa phương/khí thành phố/bảo hiểm xã hội/phí công cộng…), mua và nạp lại chứng nhận quà tặng (bao gồm các thẻ trả trước), và giao thông trả sau.
Thẻ> Hướng dẫn về thẻ> Hướng dẫn dùng thẻ> Hướng dẫn sử dụng ở nước ngoài..
 • 2.000won (ngoại trừ lần phát hành đầu tiên của IBK, phát hành bổ sung bởi khách hàng chủ thẻ séc và cấp lại do mất/ hỏng…)
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật thông qua
 • 2023-4618 (ngày 04.10.2023)
 • Ngày hết hạn: 04.10.2023 – 03.10.2026
Lưu ý
 • Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng hoặc Trung tâm khách hàng IBK (1588-2566).
 • Các dịch vụ bổ sung như lợi ích chiết khấu và điểm được cung cấp khi duy trì việc dùng thẻ mà không bị khấu trừ hay hủy bỏ trong 5 năm sau khi phát hành thẻ mới.
 • Mặc dù đã nói ở trên nhưng công ty thẻ vẫn có thể thay đổi các dịch vụ bổ sung nếu xảy ra một trong những điều sau :
  • ① Tạm ngừng hoạt động, phá sản, khủng hoảng kinh doanh, thảm họa tự nhiên, thay đổi đột ngột trong môi trường tài chính hoặc các lý do tương tự mà công ty thẻ hoặc công ty liên kết liên quan đến dịch vụ bổ sung gặp phải.
  • ② Nếu công ty liên kết đơn phương đưa ra thông báo thay đổi các dịch vụ bổ sung bất chấp nỗ lực của công ty thẻ (trừ khi một công ty liên kết khác cung cấp một dịch vụ tương tự của một loại tương tự).
  • ③ Nếu đã hơn 5 năm kể từ ngày phát hành thẻ mới và rất khó để duy trì lợi nhuận của thẻ.
 • Nếu công ty thẻ thay đổi dịch vụ bổ sung, lý do thay đổi dịch vụ bổ sung và nội dung thay đổi được đăng trên trang chủ, và bạn sẽ được thông báo riêng ngay khi tình huống xảy ra. Đặc biệt, nếu thay đổi về dịch vụ bổ sung là do sự khó khăn khi duy trì lợi nhuận của thẻ, và đã hơn 5 năm kể từ khi phát hành thẻ mới, bạn sẽ được thông báo hàng tháng bắt đầu từ 6 tháng trước đó.
  * Phương thức thông báo riêng: hóa đơn thẻ, thư bưu điện, e-mail hoặc tin nhắn điện thoại.
 • Nếu thẻ tín dụng được phát hành nhiều hơn mức cần thiết, nó có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng, xếp hạng tín dụng cá nhân và hạn mức sử dụng của bạn.
 • Khi có tranh chấp liên quan đến giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết tại tổ chức giải quyết tranh chấp của IBK hoặc đăng ký hòa giải tranh chấp thông qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp tài chính…
  (Dịch vụ giám sát tài chính :1332 không có mã vùng, IBK: 080-800-0119)
 • IBK không chấp nhận tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết.
  (☎02-729-7490, e-mail : ibkethics@ibk.co.kr)
 • Lãi suất quá hạn: lãi suất hợp đồng theo thành viên và sản phẩm sử dụng + tối đa 3% (trong vòng 24% lãi suất tối đa của tòa án) Tuy nhiên, nếu không có lãi suất hợp đồng tại thời điểm
  • Đối với quá hạn giao dịch thanh toán trọn gói: lợi tức có lãi suất trả góp với thời hạn tối thiểu (2 tháng) từ thời điểm giao dịch
  • Quá hạn giao dịch trả góp không lãi: lợi tức có lãi suất trả góp đối với thời hạn hợp đồng trả góp tương tự tại thời điểm giao dịch
  • Trường hợp khác: lãi suất cao hơn giữa lãi suất hợp pháp thương mại theo luật thương mại và lãi suất cho vay gia đình tài chính chung* sẽ được áp dụng là lãi suất hợp đồng.
   * Tổ chức tài chính phi ngân hàng gần đây nhất cân nhắc tỉ lệ cho vay trung bình được Ngân hàng Hàn Quốc thông báo hàng tháng (dựa trên các khoản vay mới)
 • Khi sử dụng các sản phẩm tài chính tín dụng, xếp hạng tín dụng hoặc xếp hạng tín dụng cá nhân của bạn có thể giảm xuống.
 • Khi đăng ký thẻ, hãy nhớ kiểm tra hướng dẫn sử dụng sản phẩm và các điều khoản và điều kiện.
 • Sử dụng thẻ tín dụng, đó là một món nợ phải trả.
 • Nợ nần chồng chất, đó là khởi đầu của nỗi đau.