Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Vay thế chấp IBK

 
   
Tổng quan về sản phẩm
 • Đây là sản phẩm “Vay thế chấp đại diện IBK”, nó cho phép khách hàng tự do lựa chọn lãi suất cho vay, thời hạn vay, phương thức trả nợ và chu kỳ trả nợ tùy theo kế hoạch tài chính hoặc tuổi thọ của khách hàng.
 • Hàng năm (01.01 – 31.12) có thể giảm phí trả nợ sớm để trả nợ sớm trong vòng10% số tiền còn lại vào cuối năm trước (số tiền vay ban đầu cho năm nhận khoản vay)
 • Khoản vay trả một lần: Trong vòng 5 năm
 • Thanh toán trả góp đều mức tiền gốc (và lãi): Trong vòng tối đa 40 năm
Lựa chọn tỷ giá cố định, tỷ giá thay đổi (KORIBOR, COFIX) hoặc tỷ giá hỗn hợp
(Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, dựa trên số đơn vị hàng năm, thời gian vay 40 năm, số tiền vay 200 triệu won, khấu hao, số tiền mua nhà ở0
Lãi suất hỗn hợp (lãi suất cố định 5 năm / lãi suất biến đổi sau)
Hàng năm tối thiểu 5.37% ~ Tối đa hàng năm 5.79%
[Lãi suất cơ bản (4.60% dựa trên tỷ suất sinh lợi tiêu chuẩn định giá thị trường AAA kỳ hạn 5 năm) + lãi suất bổ sung (1.17%〜1.19%) - Tỷ lệ giảm (0% ~ 0,4%)]
Tỷ lệ biến đổi
Hàng năm tối thiểu 4.35% ~ Tối đa hàng năm 4.57%
[Lãi suất cơ bản (2.36% dựa trên số dư mới của COFIX tháng 3) + Lãi suất bổ sung (1.99%〜2.21%) ]
Một năm được coi là 365 ngày (một năm nhuận là 366 ngày) và được tính theo gia số hàng ngày
 • Điểm tín dụng của bạn và tiêu chí sàng lọc của IBK sẽ quyết định tính khả thi và hạn mức vay.
 • Nếu việc thanh toán tiền gốc cho vay bị hoãn lại trong một khoảng thời gian nhất định hoặc ngày hết hạn đã qua, bạn có thể được liệt kê là phải chịu quản lý tín dụng với lãi tích lũy.
Có thể giảm phí trả nợ sớm để trả nợ sớm trong vòng 10% số tiền vay ban đầu mỗi năm.
Thông tin khoản vay
Lên đến 40% - 70% giá trị thế chấp (chênh lệch giữa các khu vực)
Các cá nhân muốn đưa ra khoản thế chấp đầy đủ cho căn nhà (bao gồm cả nhà hàng xóm) hoặc mua sắm (bao gồm các quỹ đấu giá)

Phương thức cung cấp thế chấp: Thiết lập quyền thế chấp đảm bảo

Phương thức trả một lần/ Thanh toán trả góp đều mức tiền gốc (và lãi) / Thanh toán trả góp đều mức từng phần
 • Cho vay lãi suất cố định: số tiền trả nợ x 1,2% x [(3 năm – số ngày thời hạn cho vay) / 3 năm], miễn hoàn toàn sau 3 năm kể từ khi bắt đầu cho vay
 • Cho vay lãi suất thay đổi: số tiền trả nợ x 0,9% x [(3 năm – số ngày thời hạn cho vay/ 3 năm], miễn hoàn toàn sau 3 năm kể từ khi bắt đầu cho vay
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi xử lý khoản vay mới
  • ① Thuế trước bạ: Theo “Luật về tem”, vì thuế được trả theo thỏa thuận cho vay, thuế sẽ được áp dụng khác nhau tùy theo số tiền vay, và ngân hàng và khách hàng mỗi bên sẽ trả 50%.
  • ② Khi thành lập quyền bảo đảm thế chấp: Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí chiết khấu liên quan đến việc mua trái phiếu nhà ở quốc gia. (Tuy nhiên, chi phí chính xác sẽ được xác nhận vào ngày bắt đầu cho vay)
  • ③ Phí bảo hiểm do ngân hàng trả (khi sử dụng Bảo hiểm bảo lãnh Seoul (MCI)).
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi sử dụng khoản vay.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm chi phí khấu trừ của số trái phiếu tối đa của bảo đảm thế chấp.
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi trả khoản vay.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí hủy của bảo đảm thế chấp.
 • Bản sao chứng thực bất động sản cung cấp thế chấp của cơ quan đăng ký
 • Hợp đồng mua sắm hoặc chứng nhận đăng ký
 • Dấu chứng nhận con dấu và con dấu
 • Tài liệu về việc làm và thu nhập
 • Thẻ căn cước, bản sao đăng ký cư trú…
 • Các tài liệu cần thiết khác: đăng ký quản lý tòa nhà, xác nhận kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đất…
Có thể trả khoản vay vào các ngày lễ (Bắt đầu từ 01.01.2019)
*Tuy nhiên, thư trả nợ bảo lãnh (MCI, MCG…) không thể làm vào các ngày lễ.
Lãi quá hạn 3% một năm được thêm và áp dụng với lãi suất cho vay, nhưng tỉ lệ đền bù chậm trễ tối đa là 11%.
Lưu ý
 • Điểm tín dụng của bạn và tiêu chí sàng lọc của IBK sẽ quyết định tính khả thi và hạn mức vay.
 • Khoản vay có thể bị hạn chế đối với các khách hàng (phải chịu quản lý thông tin tín dụng bởi các tổ chức tài chính)và những người không đủ điều kiện để vay của IBK.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Khách hàng IBK theo SĐT 1588-2588 hoặc đến chi nhánh IBK gần nhất.
 • Tùy thuộc vào số tiền và loại sản phẩm, chi phí bổ sung có thể phát sinh.
 • Thông tin trên đây có thể thay đổi mà không báo trước, và theo quy định tín dụng của IBK và các luật liên quan, các khoản vay có thể bị từ chối đối với những người phải chịu quản lý tín dụng của một tổ chức tài chính hoặc nợ quá hạn. Lãi quá hạn sẽ được thêm vào nếu trì hoãn trả khoản vay gốc hoặc tiền gốc không được hoàn trả trước ngày đáo hạn.
 • Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng hoặc Trung tâm khách hàng IBK (1588-2566).
 • Khi có tranh chấp liên quan đến giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết tại tổ chức giải quyết tranh chấp của IBK hoặc đăng ký hòa giải tranh chấp thông qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp tài chính… (Dịch vụ giám sát tài chính :1332 không có mã vùng, IBK: 080-800-0119)
 • IBK không chấp nhận tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết.

  SĐT: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr

   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật thông qua:
2022-6855(2022.12.15)
Ngày hết hạn:
2022.12.15-2023.12.14
Tiêu chuẩn hiện tại 2022.12.13