Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Sẵn sàng bắt đầu
Chuyển tiền [Hướng dẫn đời sống tài chính cho người nước ngoài] 2_ Cách trao đổi và gửi tiền ở nước ngoài (tiếng Anh) 2019.02.08