Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

TÀI KHOẢN IBK W (Trả góp)

 
   
Thông tin sản phẩm.
Cung cấp lợi ích lãi suất cơ bản cho người lao động
Cung cấp cho nhân viên mới hoặc dài hạn lợi ích lãi suất cơ bản mà không cần điều kiện thực hiện giao dịch
Các cá nhân với tên thật (trừ các doanh nghiệp cá nhân, 1 tài khoản/người)
Trái phiếu tài chính doanh nghiệp nhỏ loại tiết kiệm của IBK
(Nhân viên mới) 1 năm, (nhân viên dài hạn) 1 - 3 năm
(Nhân viên mới) Trong vòng 500,000 won/tháng, (nhân viên dài hạn) trong vòng 3 triệu won/tháng
Thanh toán tại thời điểm hết hạn
Cung cấp lãi suất cơ bản dựa trên thời gian làm việc hiện tại đối với nhân viên mới (dưới 1 năm) và nhân viên dài hạn (trên 3 năm)
 • (Nhân viên mới) 1,5%/năm
 • (Nhân viên dài hạn) Tối đa 1,0%/năm
Không đủ điều kiện.
Lưu ý
 • Trong trường hợp nội dung của sản phẩm bị thay đổi hoặc đìnhchỉ do hoàn cảnh của ngân hàng, các vấn đề liên quan như nguyên nhân và nội dung (thay đổi hoặc bị đình chỉ) sẽ được đăng một tháng trước ngày thực hiện (hoặc ngày đình chỉ) tại chi nhánh ngân hàng hoặc đăng trên trang web của ngân hàng trong vòng một tháng. Đối với các thay đổi về lợi ích ưu đãi, nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực đối với các khách hàng đăng ký sau ngày thay đổi.
 • Khoản tiền gửi này được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc theo Luật Bảo hộ người gửi tiền, nhưng giới hạn bảo hiểm (về tổng tiền gốc và lãi cố định tất cả tài sản tài chính) của mỗi người trong ngân hàng này “tối đa là 50 triệu won”, và bất kỳ số tiền dư nào nằm ngoài số tiền 50 triệu won sẽ không được bảo hiểm.
 • Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng hoặc Trung tâm Khách hàng IBK (1588-2566).
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết tại tổ chức giải quyết tranh chấp của IBK, hoặc đăng ký hòa giải tranh chấp qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp tài chính...
  (Dịch vụ Giám sát tài chính: 1332 không có mã vùng, IBK: 080-800-0119)
 • IBK không chấp nhận tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết.

  SĐT: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr
   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật được thông qua:
2020-4409 (2020.10.29)
Ngày hết hạn:
2020.10.29 - 2021.10.28
2020.10.29 Tiêu chuẩn hiện tại