Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Tin tức
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO 2023.05.30

IBK (Ho Chi Minh and Hanoi branches) does not provide any Loan via Online (App/Website).
In case of receiving any temptation for Loan with online method, that is Fraudulent.
Please Contact the nearest Police satation immediately or notify to IBK

 

IBK (chi nhánh Hồ Chí Minh và Hà Nội) không cung cấp dịch vụ cho vay qua phương thức trực tuyến (qua App/Website)
Bất kỳ lời chào mời khoản vay bằng phương thức trực tuyến nào sẽ là hành vi lừa đảo.
Vui lòng liên hệ với cơ quan Công An gần nhất ngay lập tức và thông báo cho IBK

 

IBK Hanoi Br/Chi nhánh Hà Nội: 024.2220.9001
IBK HCM Br/Chi nhánh Hồ Chí Minh: 028.3823.2660

previous and next list of news
Trước -
Tiếp theo i-ONE Bank Global has just been launched.