Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Cách chúng tôi hỗ trợ
Ngân hàng thông minh IBK ONE Global - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 2019.02.27
IBK ONE GLOBAL - Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

 Bước 1. 
 Khởi chạy IBK ONE BANKING GLOBAL và chọn Trung tâm chứng chỉ. 
 Chọn Vấn đề / Cấp lại Chứng chỉ. 

 Bước 2. 
 Đọc chính sách chứng chỉ và nhấp vào nút Tiếp theo. 

 Bước 3. 
 Nhập số đăng ký cư trú. 
 Và mật khẩu tài khoản và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo. 
 Nhấp vào nút Gửi mã xác minh và nhập mã nhận được qua SMS. 
 Nhập số OTP hoặc Số thẻ bí mật theo yêu cầu và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo. 
 Nhập số điện thoại di động và địa chỉ email và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo. 
 Nhập mật khẩu chứng chỉ và sau đó nhấp vào nút Hoàn thành. 

 Bước 4. 
 Cấp giấy chứng nhận. 


 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

 · IBK Internet Banking Khách hàng hiện tại 

 Bước 1. 
 Tải xuống ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 2. 
 Xác thực cá nhân và cấp, sao chép, đăng ký chứng nhận ngân hàng / tổ chức khác 

 Bước 3. 
 Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」 

 · IBK Internet Banking Khách hàng chưa đăng ký 

 Bước 1. 
 Ghé thăm chi nhánh IBK gần nhất của bạn với thẻ ID của bạn 

 Bước 2. 
 Tham gia ngân hàng internet IBK và 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 3. 
 Cài đặt ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 4. 
 Phát hành chứng thực cá nhân đăng ký ngân hàng / tổ chức chứng nhận chính thức khác 

 Bước 5. 
 Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」