Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiền vay

 
     
Tổng quan sản phẩm
Sản phẩm cho vay đối với những khách hàng đưa ra khoản tài sản chung ngoài căn nhà cư trú làm thế chấp
 • Trả một lần (bao gồm giao dịch giới hạn) trong vòng 1 năm (trong vòng 3 năm nếu yêu cầu quỹ dài hạn)
 • Trả góp trong vòng 5 năm
Lựa chọn tỷ giá cố định hoặc tỷ giá thay đổi (KORIBOR)
(Kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2022, hàng năm, thời gian vay 1 năm, số tiền vay 100 triệu won, dựa trên khoản thanh toán khi đáo hạn)
Lãi suất cố định
Hàng năm tối thiểu 5.98% ~ Tối đa hàng năm 6.54%
[Lãi suất chuẩn (4.61% dựa trên KORIBOR tháng 12) + lãi suất bổ sung (1.57%~1.93%) - Lãi suất giảm (0% ~ 0,2%)]
Tỷ lệ biến đổi
Hàng năm tối thiểu 5.53% ~ Tối đa 6.10% hàng năm
[Lãi suất chuẩn (4.02% dựa trên KORIBOR tháng 3) + lãi suất bổ sung (1.71%~2.08%) - Lãi suất giảm (0% ~ 0,2%)]
Mức lãi suất ưu đãi lên đến 0,2% p tùy theo thỏa thuận lãi suất đặc biệt (có thể thay đổi trong tương lai)
- Tham khảo thỏa thuận đặc biệt đính kèm
Lãi suất khoản vay có thể thay đổi tùy thuộc vào lãi suất thị trường (KORIBOR, v.v.) và các điều kiện, thời hạn và số tiền vay sau ngày tính toán.
Bổ sung 0,5% p khi trả nợ không thường xuyên (trừ khoản vay)
Ký hiệu để tính lãi
(ví dụ: 365 ngày một năm (366 ngày cho một năm nhuận) và được tính theo gia số hàng ngày)
 • Lãi suất cho vay có thể thay đổi tùy theo lãi suất thị trường và điều khoản cho vay (thời hạn, số lượng) sau ngày tính toán.
 • 0,5% lãi suất áp dụng được thêm vào trong trường hợp vay thường xuyên
Lợi ích của sản phẩm
Điều kiện và nội dung được giải thích khi cung cấp lợi ích bổ sung
(Giá bất động sản X tỉ lệ phần trăm bảo lãnh theo khu vực) trong phạm vi
Các khách hàng đưa ra tài sản chung làm thế chấp
Phương thức cung cấp thế chấp: Thiết lập quyền bảo đảm thế chấp
Phương thức trả nợ một lần/ Thanh toán trả góp đều mức tiền gốc (và lãi)
Số tiền trả nợ X tỉ lệ X [3 năm – số ngày thời hạn khoản vay] / 3 năm]
* Tỉ lệ: Tỉ lệ cố định 0,8%, tỉ lệ thay đổi 0,5%
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi xử lý khoản vay mới.
  • ① Thuế trước bạ: Theo “Luật về tem”, vì thuế được trả theo thỏa thuận cho vay, thuế sẽ được áp dụng khác nhau tùy theo số tiền vay, và ngân hàng và khách hàng mỗi bên sẽ trả 50%.
  • ② Khi thành lập quyền bảo đảm thế chấp: Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí chiết khấu liên quan đến việc mua trái phiếu nhà ở quốc gia. (Tuy nhiên, chi phí chính xác sẽ được xác nhận vào ngày thực hiện khoản vay)
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi sử dụng khoản vay.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm chi phí khấu trừ của số trái phiếu tối đa của bảo đảm thế chấp.
 • Dưới đây là các chi phí do khách hàng chịu khi trả khoản vay.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí hủy của bảo đảm thế chấp.
 • Bản sao chứng thực bất động sản cung cấp thế chấp của cơ quan đăng ký
 • Chứng nhận đăng ký
 • Chứng nhận con dấu của nhà cung cấp thế chấp và chứng nhận xác nhận chữ ký của người đó
 • Chứng minh thu nhập, tài liệu về việc làm
 • Chứng minh thư…
Lãi quá hạn 3% một năm được thêm và áp dụng với lãi suất cho vay, nhưng tỉ lệ đền bù chậm trễ tối đa là 11%.
Có thể
Lưu ý
 • Điểm tín dụng của bạn và tiêu chí sàng lọc của IBK sẽ quyết định tính khả thi và hạn mức vay.
 • Khoản vay có thể bị hạn chế đối với các khách hàng (phải chịu quản lý thông tin tín dụng bởi các tổ chức tài chính) và những người không đủ điều kiện để vay của IBK.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Khách hàng IBK theo SĐT 1588-2588 hoặc đến chi nhánh IBK gần nhất.
 • Tùy thuộc vào số tiền và loại sản phẩm, chi phí bổ sung có thể phát sinh.
 • Thông tin trên đây có thể thay đổi mà không báo trước, và theo quy định tín dụng của IBK và các luật liên quan, các khoản vay có thể bị từ chối đối với những người phải chịu quản lý tín dụng của một tổ chức tài chính hoặc nợ quá hạn. Lãi quá hạn sẽ được thêm vào nếu trì hoãn trả khoản vay gốc hoặc tiền gốc không được hoàn trả trước ngày đáo hạn.
 • Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cá nhân, vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng hoặc Trung tâm khách hàng IBK (1588-2566).
 • Khi có tranh chấp liên quan đến giao dịch ngân hàng, bạn có thể yêu cầu giải quyết tại tổ chức giải quyết tranh chấp của IBK hoặc đăng ký hòa giải tranh chấp thông qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp tài chính…
  (Dịch vụ giám sát tài chính :1332 không có mã vùng, IBK: 080-800-0119)
 • IBK không chấp nhận tiền, vật có giá trị hoặc chiêu đãi. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về quản lý đạo đức hoặc các cải thiện cần thiết.

  SĐT: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr
   
Đánh giá giám sát tuân thủ pháp luật thông qua:
2022-6874 ( 2022.12.16 )
Ngày hết hạn:
2022.12.16-2023.12.15
Tiêu chuẩn hiện tại 2022.12.13