Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Cách chúng tôi hỗ trợ
Ngân hàng thông minh Ngân hàng mở IBK trong nháy mắt! 2019.12.02
  • Ngân hàng mở IBK trong nháy mắt!


  • Bắt đầu IBK mở ngân hàng ngay! Dịch vụ tài chính cho phép bạn đăng ký và quản lý tài khoản của các ngân hàng khác trong IBK Bank


  • Yêu cầu và chuyển các tài khoản ngân hàng khác chỉ với Ngân hàng i-ONE !! Tài khoản tiền gửi và rút tiền có sẵn cho chức năng chuyển và xem. Trong trường hợp tiền gửi, tiết kiệm và tài khoản quỹ, chỉ có chức năng xem.


  • Ngay cả khi ngân hàng khác, chúng tôi cung cấp dịch vụ cùng nhau! Ngân hàng tham gia ngân hàng mở (kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2019)


  • Không sử dụng phương tiện bảo mật phức tạp nữa! Không có giấy chứng nhận! Chỉ với mật khẩu 6 chữ số / Chuyển khoản dễ dàng lên tới 10 triệu won!


  • Đừng lo lắng về các khoản phí nữa ~ 'IBK Open Banking' được miễn phí chuyển khoản (* cho đến khi có thông báo riêng) Giới hạn chuyển khoản 10 triệu won mỗi ngày một lần Tính toán bằng cách tích hợp số tiền chuyển dịch vụ ngân hàng mở của tất cả các tổ chức tài chính (bao gồm cả các công ty fintech) - Hoạt động tách biệt với giới hạn chuyển khoản ngân hàng điện tử IBK


  • Lưu ý đối với ngân hàng mở IBK (1) Khi chuyển tiền trong IBK Open Banking, tài khoản ngân hàng được ghi là 'IBK Open Banking'. (2) Không thể thay đổi giới hạn chuyển khoản Ngân hàng mở của từng cá nhân. (3) Khi chuyển tiền từ IBK Open Banking, tài khoản tiền gửi chỉ khả dụng cho các tài khoản ngân hàng tham gia của Open Banking. (4) Tùy thuộc vào chính sách của các ngân hàng tham gia của Ngân hàng mở, giới hạn gửi, rút tiền và chuyển khoản có thể được áp dụng cho một số tài khoản.


  • Nội dung này được cung cấp bởi Web Bright Co., Ltd. hợp tác với IBK Bank.