Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Thông tin du lịch
Sân bay quốc tế Incheon

Ga 1

  Tổng số người hiện tại đang chờ ở cổng khởi hành : Người
  Dựa trên số lượng hành khách mỗi giờ
  Based on the number of passenger per hour
  Cổng 5Cổng 4Cổng 3Cổng 2Cổng
  • Bằng phẳng
  • Thông thường
  • Hơi đông
  • Đông đúc
  • Rất đông
  Dựa trên số lượng hành khách mỗi giờ
  • Bằng phẳng< 3,200Người
  • Thông thường3,201Người - 3,500Người
  • Hơi đông3,501Người - 3,800Người
  • Đông đúc3,801Người - 4,000Người
   Khi hơn 3.500 người kéo dài 2 tiếng
  • Rất đông> 4,001Người
   Khi hơn 3.800 người kéo dài 2 tiếng

  Đây là số lượng chờ đợi thời gian thực từ cổng khởi hành đến điểm kiểm tra an ninh. Fast Track nằm giữa cổng khởi hành số 1 và số 2 và được loại trừ khỏi số lượng hành khách dự kiến. Vui lòng kiểm tra ga khởi hành trên vé điện tử. Cập nhật lần cuối : Đề nghị : Sân bay quốc tế Incheon