Industrial Bank of Korea

Tắc nghẽn phòng khởi hành

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Tắc nghẽn phòng khởi hành
Sân bay quốc tế Incheon
  Tổng số người hiện tại đang chờ ở cổng khởi hành : Người
  Dựa trên số lượng hành khách mỗi giờ
  Cổng 5Cổng 4Cổng 3Cổng 2Cổng
  • Bằng phẳng
  • Thông thường
  • Hơi đông
  • Đông đúc
  • Rất đông
  Dựa trên số lượng hành khách mỗi giờ
  • Bằng phẳng< 3,200Người
  • Thông thường3,201Người - 3,500Người
  • Hơi đông3,501Người - 3,800Người
  • Đông đúc3,801Người - 4,000Người
   Khi hơn 3.500 người kéo dài 2 tiếng
  • Rất đông> 4,001Người
   Khi hơn 3.800 người kéo dài 2 tiếng

  Đây là số lượng chờ đợi thời gian thực từ cổng khởi hành đến điểm kiểm tra an ninh. Fast Track nằm giữa cổng khởi hành số 1 và số 2 và được loại trừ khỏi số lượng hành khách dự kiến. Vui lòng kiểm tra ga khởi hành trên vé điện tử. Cập nhật lần cuối : Đề nghị : Sân bay quốc tế Incheon