Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Cách chúng tôi hỗ trợ
Chuyển tiền IBK ONE toàn cầu - Chuyển tiền 2019.02.27
IBK ONE GLOBAL - Chuyển tiền 


 Bước 1. 
 Khởi động IBK ONE BANKING GLOBAL và chọn Ngoại hối. Chọn chuyển tiền. 

 Bước 2. 
 Nhập mật khẩu chứng chỉ. 

 Bước 3. 
 Chọn người nhận. Nhập số tài khoản, mật khẩu tài khoản, số tiền và điện thoại 
 Đánh số và nhấp vào nút Xác nhận. 
 Sau khi kiểm tra chi tiết chuyển tiền, nhập số OTP hoặc số thẻ bí mật theo yêu cầu và sau đó nhấp vào nút Xác nhận. 

 Bước 4. 
 Nhập mật khẩu chứng chỉ. Chuyển tiền đã hoàn thành 


 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

 · IBK Internet Banking Khách hàng hiện tại 

 Bước 1. 
 Tải xuống ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 2. 
 Xác thực cá nhân và cấp, sao chép, đăng ký chứng nhận ngân hàng / tổ chức khác 

 Bước 3. 
 Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」 

 · IBK Internet Banking Khách hàng chưa đăng ký 

 Bước 1. 
 Ghé thăm chi nhánh IBK gần nhất của bạn với thẻ ID của bạn 

 Bước 2. 
 Tham gia ngân hàng internet IBK và 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 3. 
 Cài đặt ứng dụng 「IBK ONE Banking Global」 

 Bước 4. 
 Phát hành chứng thực cá nhân đăng ký ngân hàng / tổ chức chứng nhận chính thức khác 

 Bước 5. 
 Sử dụng dịch vụ 「IBK ONE Banking Global」