Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiền gửi

 
   
TÀI KHOẢN IBK FAMILY
Dịch vụ
 • Được miễn phí khi rút tiền từ ngân hàng khác qua ATM (10 lần/tháng)
 • Được miễn phí khi chuyển khoán sang các ngân hàng khác qua ATM của IBK (10 lần/tháng)
 • Được miễn phí khi chuyển khoản sang các ngân hàng khác qua dịch vụ điện tử
 • Tỉ giá ưu đãi 70 % cho các loại tiền tệ sau: USD, JPY và EUR (Áp dụng cho các giao dịch: Ngoại hối, Séc người đi du lịch, Chuyển tiền)
 • Được miễn phí khi cấp lại sổ ngân hàng Tài khoản IBK Family
 • Được miễn phí khi cấp lại thẻ séc (ghi nợ) IBK
Điều kiện

Chỉ cung cấp các dịch vụ trên đây nếu khách hàng nhận được hơn 500.000won trả vào tài khoản lương của mình trong tháng trước đó.

 • Giới hạn tối đa: 2 triệu won/người/tháng
 • Giới hạn tối thiểu: Ít nhất 10.000won
 • Kỳ hạn hợp đồng: 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm
 • Lãi suất: Lãi suất cơ bản + Tỉ lệ ưu đãi cá nhân + Tỉ lệ ưu đãi trung thành
  VD: Giả sử lãi suất cơ bản là 1,55 và tỉ lệ ưu đãi là 0,4. Trong trường hợp này, lãi suất thực tế sẽ là 1,95%
 • Tỉ lệ ưu đãi: Lên đến 0.4 %
  • Tỉ lệ ưu đãi cá nhân 0.1
  • ** Tỉ lệ ưu đãi trung thành 0.3
 • Giới hạn tối đa: 100 triệu won/người/tháng
 • Giới hạn tối thiểu: Ít nhất 1 triệu won
 • Kỳ hạn hợp đồng: 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm
 • Lãi suất:Lãi suất cơ bản + Tỉ lệ ưu đãi cá nhân + Tỉ lệ ưu đãi trung thành
  VD: Giả sử lãi suất cơ bản là 1,55 và tỉ lệ ưu đãi là 0,4. Trong trường hợp này lãi suất thực tế là 1,95%
 • Tỉ lệ ưu đãi: Lên đến 0.2 %
  • Tỉ lệ ưu đãi cá nhân 0.05
  • **Tỉ lệ ưu đãi trung thành 0.15
* Cá nhân Cung cấp tỉ lệ ưu đãi nếu khách hàng thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện dưới đây:
 • Khách hàng mới
 • Một khách hàng gửi lại tiền của anh/cô ấy
 • Một khách hàng đã cùng IBK ít nhất 3 năm
** Dựa trên giao dịch Chỉ cung cấp tỉ lệ ưu đãi nếu khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây trong thời hạn hợp đồng và đóng tài khoản sau ngày đáo hạn:
 • 1. Gửi lương tháng (ít nhất 500.000won) vào tài khoản mỗi tháng trong ít nhất 3 tháng
 • 2. Khách hàng đã chi ít nhất 300.000won một tháng qua thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của IBK trong ít nhất 3 tháng