Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiền gửi

IBK Deposit Mall, thực sự! Một sự lựa chọn tốt giúp nuôi dưỡng hi vọng.

TÀI KHOẢN IBK FAMILY

Loại tài khoản ngân hàng gửi tiền và rút tiền với nhiều lợi ích đặc quyền về miễn trừ phí và tỉ giá ưu đãi.

TÀI KHOẢN IBK W (Tài khoản tiết kiệm)

Cung cấp lợi ích về lãi suất cơ bản cho người lao động.

TÀI KHOẢN IBK W (Tài khoản tiền gửi)

Sản phẩm trọn gói cho các nhân viên được trả lương