Industrial Bank of Korea

IBK, Đối tác tài chính của bạn
vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Tin tức / Sự kiện
Thông báo đình chỉ dịch vụ 2019.06.05

Chúng tôi có một thông báo để gửi tới khách hàng có giá trị của IBK do việc mở rộng hệ thống TourAPI của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc,
một số dịch vụ sẽ bị đình chỉ trong lịch trình như được viết dưới đây.


Ngày bị đình chỉ

  • 2019,06.11 (Thứ ba) 21:00 ~ 23:00 (2 giờ)

Dịch vụ bị đình chỉ

  • Thông tin hữu ích

Lịch trình có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểm tra hệ thống.

previous new list, next news list
Trước Launching IBK Open Banking Service
Tiếp theo Tuyển dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia Hội thảo Chiến lược về Mở rộng ra nước ngoài