Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Balita / Kaganapan
Paunawa ng pagsuspinde ng serbisyo 2019.06.05

Nagbigay kami ng isang anunsyo upang gawin sa aming pinapahalagahang customer ng IBK Dahil sa pagpapalawak ng sistema ng TourAPI ng Korea Tourism Organization,
ang ilang mga serbisyo ay nasuspinde sa panahon ng iskedyul na nakasulat sa ibaba.


Suspendido Petsa

  • 2019.06.11 (Miyerkules) 21:00 ~ 23:00 (2 oras)

Suspendeng serbisyo

  • Kapaki-pakinabang na Impormasyon

Ang iskedyul ay maaaring magbago depende sa inspeksyon ng system.

previous new list, next news list
Agahin Launching IBK Open Banking Service
Susunod Pangangalap ng SMEs upang Makilahok sa isang Diskarte sa Diskarte sa Pagpapalawak ng Ibang Bansa