Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholders

Marso 26, 2024 (Regular)
 • Bill No.1: Pag- apruba ng ika-63 na Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Artikulo ng Asosasyon (inaprobahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No.3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder
Marso 23, 2023 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 62th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 24, 2022 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 61th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 25, 2021 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 60th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 25, 2020 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 59th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 27, 2019 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 58th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 26, 2018 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 57th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 31, 2017 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng ika-56 na Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Artikulo ng Asosasyon (inaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag- apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 26, 2016 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng ika-55 Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Artikulo ng Asosasyon (inaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag- apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 27, 2015 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 54th Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Regulasyon ng Pagreretiro ng Pagreretiro ng Opisyal (na inaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag- apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Oktubre 7, 2014 (Espesyal)
 • Bill No. 1: Pagbabago ng isang bahagi ng Mga Artikulo ng Asosasyon (na inaprubahan bilang orihinal na panukalang-batas) (paghahanda ng batayan para sa pagpapalabas ng mga uri ng mga mahalagang papel sa pagbabayad ng utang ng ulo na uri)
Marso 21, 2014 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 53 Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Mga Artikulo ng Association (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag- apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 22, 2013 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 52nd Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 23, 2012 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 51st Financial Statement (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Mga Artikulo ng Association (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 3: Pag-apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag-apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 25, 2011 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 50th Financial Statement (inaprobahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Mga Artikulo ng Association (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
  * Pangunahing rebisyon: Pagdaragdag ng paraan ng pagpapaalam ng pangkalahatang shareholders 'pulong, na may kaugnayan sa' Madaling maunawaan ang batas na proyekto
 • Bill No. 3:: Pagbabago ng isang bahagi ng Regulasyon sa Pagreretiro ng Pagreretiro ng Opisyal (na inaprobahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag-apruba sa mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (na inaprobahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 5: Pag-apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
Marso 26, 2010 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng ika-49 na Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 27, 2009 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng 48th Financial Statement (inaprobahan bilang orihinal na bayarin)
 • Bill No. 2: Pagbabago ng isang bahagi ng Mga Artikulo ng Association (na inaprubahan bilang orihinal na bayarin)
  * Pangunahing rebisyon: Pagsasaayos ng quota ng mga nakarehistrong (full-time) na mga direktor, pagbabago ng kabuuang bilang ng mga namamahagi sa isyu, sari-saring panahon ng claim ng conversion ng ginustong stock at bagong pagtatatag ng batayan para sa pagpapalabas ng redeemable na ginustong stock, pagtatatag ng mga probisyon alinsunod sa pagbabago ng Batas sa Batas sa Korporasyon, atbp ...
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 4: Pag- apruba sa mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
Marso 28, 2008 (Regular)
 • Bill No. 1: Pag- apruba ng ika-47 na Pahayag ng Pananalapi (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 2: Pag- apruba ng mga limitasyon ng kabayaran ng mga direktor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)
 • Bill No. 3: Pag- apruba ng mga limitasyon ng sahod ng mga auditor (naaprubahan bilang orihinal na panukalang batas)