Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Antas ng Pagpapautang

Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK
(Hanggang sa katapusan ng Marso 2019)
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK1
Petsa Pambansang Impormasyon at Pagsusuri ng Kredito Korea Investors Service Korea Ratings Corporation
NICE Korea Investor Service Korea Ratings
Kasalukuyan AAA AAA AAA
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK2
Petsa Moody's S & P Fitch
Pang-matagalang Panandalian Pang-matagalang Panandalian Pang-matagalang Panandalian
Kasalukuyan Aa2 P1 AA- A-1 AA- F1
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK1
Pambansang Impormasyon at Pagsusuri ng Kredito Nice: AAA
Korea Investors Service Korea Investor Service: AAA
Korea Ratings Corporation Ratings ng Korea: AAA
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK2
Moody's Long-term Aa2
Panandaliang P1
S & P Pang-matagalang AA-
Short-term A-1
Fitch Pang-matagalang AA-
Short-term F1
Katayuan ng Rating ng Credit
(Hanggang sa katapusan ng Marso 2019)
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK3
Petsa Moody's S & P Fitch
Pang-matagalang Pang-matagalang Pang-matagalang
Kasalukuyan Aa2 AA AA-
Katayuan ng Rating ng Credit ng IBK3
Moody's Pangmatagalang: Aa2
S & P Pang-matagalang: AA-
Fitch Pang-matagalang: AA-
Moody's
 • IBK: 8,120
 •  
 • Gobyerno: 2,052
 •  
S & P
 • IBK: 9,358
 •  
 • Gobyerno: 2,800
 •  
Fitch
 • IBK: 10,239
 •  
 • Gobyerno: 2,945
 •