Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Pag-iwas sa Pinansiyal na Aksidenta

Ano ang Pag-iwas sa Financial Accident?
  • Electronic financial fraud sa pamamagitan ng illegally attaining customer na impormasyon sa pamamagitan ng phishing, pharming, atbp at pagtanggap ng reissued opisyal na sertipiko upang mag-withdraw mula sa savings.
  • Serbisyo ng seguridad para sa pag-iwas sa aksidente sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang aparato nang maaga o lamang na nagpapahintulot sa mga transaksyon sa pamamagitan ng karagdagang sertipikasyon
Indibidwal na mga customer na gumagamit ng internet / smart banking
  • (Re) pagpapalabas ng opisyal na sertipiko, pagpaparehistro ng isa pang sertipiko ng bangko o organisasyon
  • Maglipat sa isang account maliban sa pinakahuling deposit account para sa mga paglilipat ng internet / smart banking na higit sa 1 milyong won (pinagsama-samang halaga sa 1 araw)
  • Bayad: Wala
Paraan ng Paggamit

Ang transaksyon sa pagbabangko lamang sa mga itinalagang aparato tulad ng PC, smartphone, atbp. (Hanggang sa 5 pagtatalaga ng aparato posible)

Kahilingan sa pag-apruba na natanggap ng numero ng telepono na nakarehistro sa bangko, at direktang pag-apruba sa pamamagitan ng telepono